Axmar

Utsikt över Axmar naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Naturreservatet Axmar är södra Bottenhavskustens största sammanhängande skärgårdsområde. Det är också Gävleborgs läns största med cirka 4 500 hektar. Här kan du vandra, skåda fågel och grilla korv men också besöka kulturreservatet Axmar Bruk.

Naturreservatet är som vackrast att besöka mellan april - september. Kusten här är platt och stenig. Förutom kustområdet ingår även många öar i reservatet, från 400 hektar stora ned till minsta skär.

I reservatet hittar du två vandringsleder. På fastlandet utgår du från Axmar bruk och följer leden ”från stig till vrak” 1 kilometer norröver längs med kusten.

På Kusön finns flera fina sandstränder och du kan vandra de cirka 3 kilometer längs skogstigen mellan Badviken och Korshamn. Med en större båt går du bäst in i Korshamn.

Värdefullt för många

De många stenar och block, grunda vikar och laguner som finns i skärgården, erbjuder många olika livsmiljöer under vattnet där djur och växter trivs. Bottnarna i de grunda havsvikarna är rikt klädda med mikroalger, frodiga kärlväxter och täta kransalger.

Det är en skattkammare för kräftdjur, snäckor, fiskar och sjöfåglar som söker efter föda. Bland annat finns ejder, svärta, vigg, småskrake och vitfågel. Barrblandskogen med inslag av björk och asp dominerar, men växtligheten är varierande.

Här finns även inslag av ädellövskog och artrika buskar och fält. Särskilt intressant ur naturvetenskaplig synpunkt är växtlivet längs stränderna, som är formad av den pågående landhöjningen.

Havsviken Kusö kalv

Västerhamn på Jusö kalv är en grund havsvik som är lika naturskön över som under vattnet. Om du snorklar här kan se minst tio arter av vegetation under vatten och många olika sorters fiskar.

Med en större båt tar du dig lättast in i Österhamn. Via stigen går du lätt mellan Österhamn och Västerhamn.

Kusön

På Korshamn och Nyhamn på Kusön fanns förr ett fiskeläge med 12 boningshus, sjöbodar och till och med egen skola. Idag är fisket sedan länge nedlagt, men är fortfarande en idyll för sommarboende och besökare på Kusön.

Vid Korshamn kan du lägga till med din båt och där finns även ett tillgängligt torrdass, soptuna och en rastplats.

Bland bruk, vrak och blåstång

Redan år 1671 byggdes Axmars första hytta nära havet. Där tillverkades järn med kraft från Skärjeåns vatten och kol från de omgivande skogarna i Ödmården. Axmar bruk har alltid legat avskilt från byar och allfarvägar och länge var havet den främsta kontakt med omvärlden.

Under de 250 år som järn tillverkades i Axmar har mycket byggts och förändrats. Den största förändringen ägde rum på 1860-talet när hela bruket revs och flyttade närmare den dåvarande havsstranden.

I havet utanför Axmar bruk finns en spännande värld under vattnet. Under ytan i den steniga och grunda skärgården finns flera skeppsvrak med en historia att berätta. Vi har valt ut elva platser som på olika sätt berättar järnbrukets 300-åriga historia; från malmlastade skutor till uttjänta pråmar.

Några ligger grunt och kan ses från ytan, andra kräver sportdykarutrustning.
Platserna är utmärkta med gula bojar i vattnet så du lätt hittar rätt.

Mer information om vrak under ytan (Axmar bruks webbplats) Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon på land annat än på väg som är avsedd för motorfordonstrafik,
 2. framföra motordriven farkost på vatten i högre hastighet än 7 knop inom vattenområden med mindre djup än 3 meter enligt gällande sjökort,
 3. ankra, förtöja båt eller annan farkost i mer än två dygn, utom när vädret inte medger fortsatt färd,
 4. ta ved eller elda annat än på iordningsställda rastplatser.
 5. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 6. skada, plocka eller samla in växter, svampar, lavar och alger,
 7. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, färdas eller uppehålla sig nära fågelkolonier, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
 8. medföra hund som inte är kopplad, eller annat okopplat husdjur,
 9. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 10. förstöra eller skada berg, jord eller sten på land eller i vatten genom att till exempel omlagra eller bortföra sten, borra, hacka, spränga, rista gräva eller måla.
 11. under perioden 15 februari – 15 augusti beträda Granskär eller uppehålla sig i vattenområdet inom 100 m från Granskärs
 12. utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar,

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1978
Areal: cirka 4 500 hektar
Karaktär: Vatten, skog, våtmark och jordbruksmark
Kommun: Gävle och Söderhamn
Ägare: Staten, privat och bolag
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Resor med kollektivtrafik, se X-trafiks tidtabell. Med bil från Gävle kör E4:an norrut, sväng sedan höger mot Axmar by, följ skyltningen mot Axmar naturreservat.Med bil från Sundsvall kör E4 söder ut, sväng sedan vänster mot Axmar by, följ skyltningen mot Axmar naturreservat.

Koordinater (WGS84)
Lat: 61.0474 Lon: 16.1445

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss