Törnberget

En av skogsbäckarna som kastar sig utför Törnberget, ner mot sjön Ängratörn. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

En av skogsbäckarna som kastar sig utför Törnberget, ner mot sjön Ängratörn. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Längst norrut i dalgången Skrälldalen så ligger naturreservatet Törnberget. Området består av platåer, branta sluttningar och ligger vid sjön Ängratörn i länets nordligaste del.

Törnbergets naturreservat ligger 9 kilometer sydost om Kårböle och omfattar 166 hektar. Skogen i Törnberget är varierad med både tall och gran och ett stort inslag av lövträd. Den är gammal och har klarat sig undan de stora avverkningar som skedde i trakten under andra halvan av 1800-talet.

Förr brann det oftare i skogen, nio olika brandår har noterats i det här området fram till 1850-talet. Du kan fortfarande se spår av bränder i form av förkolnade stubbar och skador på gamla tallar som överlevt bränderna. De äldsta tallarna finns intill Käppartjärnen, där de troligen växte upp efter en brand 1755.

Höga naturvärden i brandskogen

Den brandpräglade skogen är opåverkad av skogsbruk och utgör en viktigt livsmiljö för många lavar, svampar, mossor och insekter som trängs undan i dagens brukade skogar. En sådan skog är även bra för fåglar som äter insekter eller bygger sina bon i gamla träd.

Rörligt markvatten på sluttningarna

I de långa branta sluttningarna letar sig ett par större bäckar fram genom skogen och forsar ner mot sjön. Längs bäckarna är växtligheten frodigt grönskande med en rik flora. Här växer den lilla orkidén knärot vars ytliga rotsystem lätt torkar ut. Skogsfrun är en annan orkidé som visar sig vissa år i Törnbergets fuktiga skuggiga delar där inslaget av lövträd är stort.

Länets näst djupaste sjö

Sjön Ängratörn är med sina omkring 48 meter länets näst djupaste sjö. Den avvattnas mot norr via Ängerån till Ljusnan.

Skrivarstuga vid sjön

Vid sjön Ängratörns norra spets ligger Albert Vikstens skrivarstuga ”Vikstenstorpet”. Han var arbetarförfattare och en av de första miljökämparna (1889-1969).

I boken ”Mitt paradis” sammanfattar Viksten sina tankar om livet vid Ängratörn och om nödvändigheten av naturupplevelser för ett meningsfullt liv. Torpet blev en mötesplats för kulturpersonligheter som Ivar Lo-Johansson, Vilhelm Moberg och andra författare.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för
  motorfordonstrafik
 • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt.

Föreskrift 4 ovan utgör inte hinder för plockning för eget behov av sådana bär, atsvampar och växter som inte är rödlistade.

Föreskrifterna 1 och 5 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Areal: 170 hektar
Skyddsår: 1999, utvidgad 2020
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog och våtmark
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 9 kilometer sydost om Kårböle.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss