Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hästhagsberget

Hästhagsbergets granskog med död ved. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Hästhagsbergets granskog med död ved (träd). Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Vill du ta dig upp på Hästhagsbergets topp är det lättast att komma upp på den sydöstra delen. På väg mot toppen växer blandskog med 200-300 år gamla tallar. Flertal tallar har spår av tidigare bränder, så kallade brandljud.

I området kan du också skåda fågel. Utsikten och skogarna bjuder på fina naturupplevelser. Naturreservatet ligger 13 kilometer söder om Kilafors och omfattar 16 hektar.

Domineras av sumpskog

Det fuktiga området i Hästhagsbergets naturreservat domineras av sumpskog. Täckt med mattor av vitmossa och björnmossa. Bäcken som flyter igenom den västra delen gör att en stor del av området fortfarande är väldigt fuktigt, trots tidigare utdikning.

Skogen består av gran med inslag av glasbjörk, tall och gråal. Den kraftiga självgallringen som pågår ger området ett virrvarr av rotvältor och döda träd. Det skapar små broar över bäck och sumpmark.

Djur i Hästhagsberget

I de grova tallarna och asparna har hållevande fåglar och däggdjur funnit sina bon. I tallarna bor gärna spillkråkan. En fågel som anpassat sig i skog som påverkats av brand. I stammarna finns många insekter som spillkråkan lever av.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

  • skada fast föremål eller ytbildning
  • göra åverkan på skogsbeståndet, döda - stående eller omkullfallna träd, ris- ört- eller markvegetationen eller ta ved
  • medvetet störa djurlivet, skada eller bortföra rödlistade arter
  • framföra motordrivet fordon i terrängen
  • ställa upp husvagn, tälta eller elda på annan än angiven plats

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Areal: 16 hektar
Skyddsår: 2000
Kommun: Bollnäs
Förvaltare: Bollnäs kommun
Karaktär: Skog.
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 13 kilometer söder om Kilafors.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss