Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Snäcken

Blå himmel och blått hav vid Snäckens långa sandstrand. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Blå himmel och blått hav vid Snäckens långa sandstrand. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Där Enångersåsen slutar som en udde i havet ligger Snäckens naturreservat. I reservatet kan du promenera på stigarna eller rasta hunden. Eller ta en paus och blicka ut över havet.

För att skydda de tunna moss- och lavtäcken som breder ut sig över den steniga marken är stigarna inhägnade. Havet, klapperstensfälten och den tallskogen bjuder på en fin upplevelse.

Snäckens naturreservat ligger 5 kilometer söder om Långvinds bruk i Hudiksvalls kommun och omfattar 12 hektar.

System av strandvallar

Havets vågor har format åsen och ett system av strandvallar markerar udden. En gles tallurskog ger reservatet ett intryck av orördhet. I slutet av 1600-talet reste sig udden ur havet och de första tallfröna kunde slå rot.

Många av de lågvuxna träden är därför upp till 300 år gamla. Den vackra tagellaven pryder flera av tallarna, och på strandvallarna växer blommande kärlväxter som strandärt och strandglim.

Värdefullt för många

De öppna sten- och sandstränderna är en häckningsmiljö för flera fåglar. Bland annat de mer krävande arterna större strandpipare och silvertärna vilka båda påträffas i området.

Den grunda Snäckenviken, som till omkring hälften ingår i reservatet, är ganska opåverkad och relativt näringsfattig med klart vatten. Här finns en intressant och artrik växlighet med bland annat de i regionen ovanliga arterna hårslinga, hårnating och skruvnating.

Den marina livet i viken är också rik, med flera arter av kräftdjur, insekter, musslor och snäckor samt fiskyngel.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • beträda inhägnade områden
 • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar och alger.
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • rida eller cykla
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur
 • landstiga med båt och lägga upp båt

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Areal: 12,5 hektar
Skyddsår: 1978, ändrat 2010
Kommun: Hudiksvall
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, strand, vatten
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Följ skyltning mot Långvind från E4:an, och sedan mot Snäcken.

Naturreservatet ligger 5 kilometer söder om Långvinds bruk.

Koordinater (WGS84)
Lat: 61.4223 Lon: 17.1668

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss