Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gysinge

Om våren är Gysinge naturreservat fyllt av vitsippor. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Gysinge naturreservat vid Nedre Dalälven är ett område med typisk dalälvsnatur. Älvens stränder kantas av lövskog och flacka älvängar som regelbundet översvämmas. Här finns också en naturpark med en tillgänglighetsanpassad naturstig.

Gysinge naturreservat är 463 hektar stort och här finns bland annat lövskogar och älvängar som annars är ovanliga i länet. Många besöker Gysingeområdet för att vandra, fiska eller paddla.

En stor del av det ursprungliga naturreservatet ingår idag i Färnebofjärdens nationalpark. På Granön finns en naturpark med en tillgänglig naturstig. Stora delar av ursprungliga Gysinge naturreservat ingår idag i Färnebofjärdens nationalpark.

Översvämning ger älväng och lövskog

Området kring nedre Dalälven skiljer sig från övriga älvdalar i landet. Här är landskapet mycket flackt, vilket gör att älven då och då svämmar över stora ytor. Översvämningarna är viktiga för älvängar och lövskogar.

På Mattön finns en mosaik av älvängar och skogar. Asp och ädla lövträd som ek, ask och lind är vanliga. På Storön finns också en av landets nordligaste ekhagar.

Djur i Gysinge

Översvämningarna ger artrika miljöer som lockar fåglar, däggdjur och insekter. Älg och rådjur betar på älvängarna. Om våren trummar många hackspettar och ugglor hoar i skymningen. Har du tur kan du skymta havsörn.

Under våren är nedre Dalälven en av de bästa rastplatserna i landet för sångsvan. I de vackra forsarna står såväl öring som harr och i lugnare vatten finns mycket gädda, gös och abborre.

Tillgänglig naturpark

Granön är en tillgänglig del av reservatet. Ett ledstråk och tillgängliga bänkar finns längs med halva området. På ön finns en gammal engelsk park som anlades under brukstiden i Gysinge.

Många europeiska trädslag har tidigare planterats i parken. Längs med öns naturstig kan du se och läsa mer om träden. Du kan även lyssna, via en QR-kod, på inspelningar om träden. Dessa inspelningar kan du också hitta här på hemsidan, se nedan. 

Naturstigen, rastplatsen och parkeringen har ökad tillgänglighet.

Här kan du lyssna på de ljudguider som berättar om vad du ser och kan höra utmed naturstigen på Granön i Gysinge naturreservat. I din smartphone kan du också lyssna till berättelser om träden och fåglarna.

Lyssna eller ladda ner

Du kan lyssna på ljudguiderna på plats via din mobiltelefon eller så laddar du ner filerna till en MP3-spelare som du tar med dig ut vid ditt besök. Det går också bra att lyssna på ljudguiderna direkt här på sidan.

Lyssna här: klicka på länkarna så öppnas de i din mediaspelare på din egen dator eller smartphone.

Ladda ner MP3-fil: högerklicka på länken och välj att spara filen.

You can listen to the audio guides that will guide you what to see and hear along the nature trail at Granön Gysinge Nature Reserve. You can also listen on your smarphone to the stories of the trees and the birds.

Listen or download

You can listen to audio guides in place via your mobile phone, download the files to an MP3 player that you take with you out on your visit. You can also listen to audio guides directly on this page.

Listen to this: click on the links, they will open in your media player on your computer or smartphone. Download the MP3 file, right-click the link and save the file. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för
  motorfordonstrafik
 • Framföra motorbåt i högre hastighet än 12 knop
 • ta ved eller elda, annat än på iordningställda rastplatser
 • tälta på Granön eller inom föreskriftsområde ”Åsbyvallen”, se karta,
  bilaga 3. Tältning tillåten i reservatet i övrigt
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
  eller omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur
  eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten,
  gräva, eller därmed jämförligt
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda inspelat ljud för
  att locka fåglar eller andra djur
 • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar
  eller kommersiell verksamhet
 • använda området för militära övningar.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förNaturum
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1975
Areal: 463 hektar
Karaktär: Barrskog, blandskog, lövskog, älväng, myr och vatten.
Kommun: Gävle och Sandviken
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Från Sandviken

Tag väg 272 mot Österfärnebo och Gysinge. Sväng höger vid skylt mot Färnebofjärdens nationalpark, passera Flottningsmuseet och avtagsvägen till naturum, efter första bron över Dalälven svänger du vänster in till parkering på Granön.

Från Gävle

Tag väg 56 (före detta 80) till Valbo, där du svänger av söderut mot Sala (före detta väg 67). Efter cirka 4 mil svänger du höger (väg 272), mot Färnebofjärdens nationalpark. Följ skyltningen mot nationalparken, passera Flottningsmuseet och avtagsvägen till naturum, efter första bron över Dalälven svänger du vänster in till parkering på Granön.

Koordinater (WGS84 DD)
Lat: 60.28519 Lon: 16.88468

Tillgänglighet

Granön är en tillgänglig del av reservatet. På ön finns en gammal engelsk park som anlades under brukstiden. Många europeiska trädslag har tidigare planterats i parken. Längs med öns naturstig kan du se, lyssna och läsa mer om träden. Naturstigen, rastplatsen och parkeringen har ökad tillgänglighet. Se bilder i filen nedan.

Beskrivning om tillgängligheten på Granön Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

I Gysinge finns ett naturum anpassat till personer med funktionshinder (besökscenter).

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss