Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skålvallbrännan

Tjärn i Skålvallsbrännan. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Tjärn i Skålvallsbrännan. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Skålvallbrännans naturreservat ligger på 300 meters höjd över havet och består av ett lövrikt landskap. Här drog en stor skogsbrand fram 1933. När en brand drar förbi passar lövträd på att gro i askan. Då det växer upp massor av lövträd på ett gammalt brandfält kallas det för lövbränna.

Området ligger 30 kilometer nordväst om Ljusdal och omfattar 119 hektar. Det finns inga stigar i området men det finns två bilvägar som leder fram till naturreservatet.

Värdefullt för många

I området växer orkidéerna Jungfru Marie nycklar, nattviol och grönkulla. Det finns tusentals av dem. De trivs i de ljusa lövmiljöerna som har skapats efter branden.

I reservatet lever också flera av våra hackspettsarter. Här trivs både spillkråka, mindre- och större hackspett som ivrigt hackar på döda trädstammar. De letar sin favoritmat under barken, nämligen insektslarver. Grönsångare, rödstjärt och flugsnappare är också förtjusta i lövskogen och finns i naturreservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är upplåten för allmänhetens motortrafik. Vid uttransport av fälld älg får dock en mindre banddriven älgdragare användas. Älgdragaren skall framföras så att risken för markskador och spårbildning minimeras
 • tälta
 • elda under perioden 1 april -1 oktober
 • ta ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada eller göra annan åverkan på levande eller döda träd, buskar och växter
 • skada, plocka eller samla in växter, djur, lavar och svampar. Bär och matsvampplockning är dock tillåten
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla insekter eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
 • medföra hund som inte är kopplad, eller annat okopplat husdjur, annat än i samband med tillåten jakt
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • rida eller cykla i terrängen
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, till exempel radio, band- eller skivspelare,eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Areal: 119 hektar
Skyddsår: 2000
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen 
Karaktär: Skog, myr och vatten
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 30 kilometer nordväst om Ljusdal.

Koordinater: X 68774231 Y 1489148. Två vägar leder fram till området. Båda kan nås via väg 84 via Laforsen och Skålvallen.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss