Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Norrbränningen

Spår av skalbaggen mindre märgborre. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Spår av skalbaggen mindre märgborre. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Norrbränningens naturreservat ligger mellan sjöarna Norrbränningen och Sörbränningen och E4 bildar en korridor rakt genom reservatet. Skogen består till största delen av tallskog. I den östra delen leder en gammal stig över Uvbergets höjder men det är svårt att ta sig fram där på grund av nedfallna träd.

Norrbränningens naturreservat ligger 8 kilometer sydväst om Ljusne och omfattar 336 hektar. Det finns inga underhållna stigar i området. På östra sidan är det svårt att ta sig fram på stigen på grund av nedfallna träd.

Hela området domineras av svallad storblockig morän. På höjderna är jordlagret tunt med kalspolade hällmarker och klapperstensfält.

Förutom de större öppna myrarna Goddagsmyran och myren kring Rudtjärn finns även flera mindre små våtmarker och sumpskogar spridda i området. 

I Norrbränningen finns många arter av vedlevande insekter. Vid inventeringar i området har över 30 rödlistade insektsarter hittats, exempelvis reliktslända och tallgångbagge.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för
  motorfordonstrafik
 • ta ved. Eldning är endast tillåtet om egen ved tagits med
  bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
  eller omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur
  eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten,
  gräva, eller därmed jämförligt.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Areal: 336 hektar
Skyddsår: 2018
Kommun: Söderhamn
Karaktär: Skog
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Naturreservatet ligger 8 kilometer sydväst om Ljusne i Söderhamn kommun. I den östra delen leder en gammal stig över Uvbergets höjder men det är svårt att ta sig fram där på grund av nedfallna träd.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss