Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hagmyran

Så kallade vrilar, bulor i veden, på en gammal silvergrå tallstam. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Så kallade vrilar, bulor i veden, på en gammal silvergrå tallstam. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Hagmyrans naturreservat finns det med gott om gran i alla åldrar, gamla grova aspar och mycket död ved. Många arter som inte längre är vanliga i den brukade skogen trivs i den här miljön. Här kan du hitta ullticka, lunglav, skrovellav, doftskin och granticka.

Området ligger 12 kilometer nordost om Hassela och omfattar 42 hektar.

Värdefullt för många

Är du artintresserad så är Hagmyran därför ett fint besöksmål. Flera arter som visar på de höga naturvärdena i området är trådticka, kattfotslav, skinnlav, stuplav och korallblylav. Du kan också träffa på den sällsynta kärlväxten knärot.

Områdets naturvärden är främst knutna till den äldre grandominerade naturskogen med mycket död ved. Skogen består av träd i alla åldrar där de äldsta bedöms vara cirka 200 år.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för
  motorfordonstrafik,
 • ta ved eller elda,
  3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
  eller omkullfallna träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar,
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur
  eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten,
  gräva, eller därmed jämförligt.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Areal: 42 hektar
Skyddsår: 2016
Kommun: Nordanstig
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog

Hitta hit

Naturreservatet ligger 12 kilometer nordost om Hassela.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss