Ånäset

På Ånäset kan du följa grusvägen till fots ända ut på udden. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

På Ånäset kan du följa grusvägen till fots ända ut på udden. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Ånäset är en skogklädd talldominerad ca 1,3 km lång rullstensås, som bildar en mycket naturskön udde i Hasselasjöns nordvästra del. Här kan du promenera på stigen längs med vattnet.

Området ligger 2 km väster om Hassela och omfattar 43 ha. Ungefär mitt i området finns ett öppet gräsbevuxet område. Bland örter kan nämnas fackelblomster, frossört och åkerbär och bland mindre vanliga växter har här hittats skogsklocka och Kung Karls spira.

Här finns även lämningar efter angörings- och materialupplag för flottning och en övergiven skjutbanevall.

Ånäsets naturvårdsområde ägs och förvaltas av från och med den 6 augusti 2019 av Länsstyrelsen Gävleborg, tidigare Nordanstigs kommun.

Föreskrifter

I Ånäset gäller särskilda regler. Se föreskrifter i beslut- och skötselplan.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Areal: 43 ha
Skyddsår: 1983
Kommun: Nordanstig
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Karaktär: Skog, strand och vatten