Ånäset

På Ånäset kan du följa grusvägen till fots ända ut på udden. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

På Ånäset kan du följa grusvägen till fots ända ut på udden. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Ånäset är en skogklädd talldominerad cirka 1,3 kilometer lång rullstensås, som bildar en mycket naturskön udde i Hasselasjöns nordvästra del. Här kan du promenera på stigen längs med vattnet och titta på öppna blomsterrika marker.

Området ligger 2 kilometer väster om Hassela och omfattar 43 hektar. På åsryggen växer gamla grova tallar, men det är också gott om björk,asp och andra lövträd av varierande storlek och ålder. Längre ner mot vattnet breder våta strandängar ut sig och där går det att hitta våtmarksväxter som fackelblomster och Kung Karls spira.

Ett värdefullt inslag är också de blomsterrika före detta odlingslot terna som ligger längs med Ånäsets sydsluttning. Dessa hålls fortfarande öppna genom slåtter.

Flottning och skjutbana

Området har använts som angörings- och materialupplag för timmer ottning. Bland annat har det legat en brygga på Ånäset som användes av flottarna. Längst ute på näset finns också en övergiven skjutbanevall.

Ägande och förvaltning

Ånäsets naturvårdsområde ägdes och förvaltades tidigare av Nordanstigs kommun. År 2019 övergick förvaltningen till Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I Ånäset gäller särskilda regler.

Du får:

  • elda men bara på anvisade platser med egen eller tillhandahållen ved
  • plocka bär och matsvamp för eget behov, ej sällsynta eller hotade arter (rödlistade)
  • gärna ta med din hund, men håll den kopplad.

Du får inte:

  • framföra motordrivet fordon i terrängen
  • tälta
  • skada eller ta levande eller döda växter, svampar, lavar, träd och buskar
  • klättra i boträd, vistas nära rovfågelbo, lya eller gryt
  • skada eller störa djurlivet.

Se föreskrifter i beslut- och skötselplan.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Areal: 43 hektar
Skyddsår: 1983
Kommun: Nordanstig
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Karaktär: Skog, strand och vatten

Hitta hit

Naturvårdsområdet ligger cirka 2 kilometer väster om Hassela.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss