Hemlingby

Hemlingby är Gävles viktigaste friluftsområde med spår, leder och andra anläggningar i en strövvänlig natur. Skogen dominerar, men här finns även myrar, betesmarker och rester av ett gammalt odlingslandskap. Området är också en viktig knutpunkt för Gästrikeleden.

Skog och myrar

Den helt dominerande naturtypen är barrskog med inslag av lövträd. I den norra delen av området är terrängen småkuperad, medan den i söder är mycket flack med vidsträckta myrmarker. Störst är den cirka 100 hektar stora Bläckmuren. Myrens flora är artfattig men fågellivet är förhållandevis rikt med flera häckande vadararter.

Gammalt odlingslandskap

På flera ställen i området finns också rester av ett gammalt odlingslandskap, exempelvis vid Gammelbyn i Järvsta och vid Nötterhagen längs naturstigen.

I anslutning till odlingslandskapen finns några torrängspartier där man kan hitta växter som brudbröd, flentimotej, backklöver, kantig fetknopp och småborre. Andra intressanta växter inom området är skogsknipprot, ormtunga och ryl.

Flera friluftsanläggningar

I Hemlingby finns många motionsspår, delvis med elljus. Vintertid spåras flera av dem för längdskidåkning och då öppnar också slalombacken.

Dessutom finns här gott om rastplatser med vindskydd och eldstad, samt naturstigar och mountainbikebana. Vid parkeringen uppe på berget ligger Hemlingbystugan med restaurang, bad, bastu och relax.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

• medföra hund som inte är kopplad
• göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser
• färdas med snöskoter annat än på anvisade leder
• rida annat än på anvisade platser, vägar och stigar

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled
  • Eldplats Eldplats
  • Toalett Toalett
  • Rastplats Rastplats
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Servering Servering
  • Skidled Skidled
  • Cykelled Cykelled

Kontakt

Fakta

Areal: 900 hektar
Skyddsår: 1989
Kommun: Gävle
Förvaltare: Gävle kommun
Karaktär: Skog, myrar, jordbruksmark och vatten.