Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hemlingby

Skog, ett litet rött hus och en gärdesgård.

Hemlingby är Gävles viktigaste friluftsområde med spår, leder och andra anläggningar i en strövvänlig natur. Skogen dominerar, men här finns även myrar, betesmarker och rester av ett gammalt odlingslandskap. Området är också en viktig knutpunkt för Gästrikeleden.

Skog och myrar

Den helt dominerande naturtypen är barrskog med inslag av lövträd. I den norra delen av området är terrängen småkuperad, medan den i söder är mycket flack med vidsträckta myrmarker. Störst är den cirka 100 hektar stora Bläckmuren. Myrens flora är artfattig men fågellivet är förhållandevis rikt med flera häckande vadararter.

Gammalt odlingslandskap

På flera ställen i området finns också rester av ett gammalt odlingslandskap, exempelvis vid Gammelbyn i Järvsta och vid Nötterhagen längs naturstigen.

I anslutning till odlingslandskapen finns några torrängspartier där man kan hitta växter som brudbröd, flentimotej, backklöver, kantig fetknopp och småborre. Andra intressanta växter inom området är skogsknipprot, ormtunga och ryl.

Flera friluftsanläggningar

I Hemlingby finns många motionsspår, delvis med elljus. Vintertid spåras flera av dem för längdskidåkning och då öppnar också slalombacken.

Dessutom finns här gott om rastplatser med vindskydd och eldstad, samt naturstigar och mountainbikebana. Vid parkeringen uppe på berget ligger Hemlingbystugan med restaurang, bad, bastu och relax.

Inom området finns många stigar lämpliga för en joggingtur. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

 • medföra hund som inte är kopplad
 • göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser
 • färdas med snöskoter annat än på anvisade leder
 • rida annat än på anvisade platser, vägar och stigar

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förSkidled Skidled
 • Ikon förCykelled Cykelled

Fakta

Areal: 900 hektar
Skyddsår: 1989
Kommun: Gävle
Förvaltare: Gävle kommun
Karaktär: Skog, myrar, jordbruksmark och vatten.

Hitta hit

Från Gävle: Kör Södra Kungsgatan söderut och följ skyltning mot Hemlingby. Från E4: Kör av vid Gävle södra. Följ väg 76 genom två rondeller, och sväng sedan höger mot Hemlingby.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss