Kläppaängarna

Skir björkskog i Kläppaängarnas naturreservat. Foto: Niklas Svensson, Ljusdals kommun

Skir björkskog i Kläppaängarnas naturreservat. Foto: Niklas Svensson, Ljusdals kommun

Kläppaängarna är ett av länets stora sammanhängande lövskogsområde, där 65-åring björk dominerar. Inslag av gammal barrskog finns vid Tingvallen.

Reservatet ligger 3 km söder om Ljusdal och omfattar 181 ha. Kläppaängarna är sedan lång tid påverkat genom dikning, slåtter, bete och skogsbruk.

Området ger ändå en känsla av orördhet, då området sedan 50-60 år endast marginellt påverkats av människan.

Kläppaängarnas naturreservat förvaltas av Ljusdals kommun.

Djur i Kläppaängarna

Området är med tillhörande del av Ljusnan förframallt värdefullt som plats för många fåglar. 176 olika arter är påträffade här. Även floran är artrik. Inom området har 313 arter kärlväxter har påträffats. Mest anmärkningsvärd är den rödlistade ävjepilörter.

Karta över området

Tyvärr är den digitala kartfunktionen inte komplett. Nedan finns en pdf-karta med serviceinformation för utskrift.

Karta över Kläppaängarnas naturreservat med information om parkeringar och fågeltorn Pdf, 620 kB, öppnas i nytt fönster.

Föreskrifter

Se föreskrifter i reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Vandringsled Vandringsled
  • Eldplats Eldplats
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Tillgänglighet Tillgänglighet

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1996
Areal:
181 ha
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Ljusdals kommun
Karaktär: Skog, myr, strand, vatten