Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Flarksjöberget

Myrmark i Flarksjöberget. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Myrmark i Flarksjöberget. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Det kuperade naturområdet i Flarksjöbergets naturreservat är varierande. Här finns fem bergstoppar som alla når över 600 meter över havet och i svackorna i terrängen hittar man gölar och myrmark. Här kan du promenera på stigen. Eller ta en paus vid rastplatsen vid dammen.

Myrar, insjöar och äldre naturskog bjuder på fina möjligheter till avkoppling.

Flarksjöbergets naturreservat ligger väster Tandsjöborg och omfattar 293 hektar. Området domineras av tallskog där vissa tallar är mer än 250 år gamla. För knappt 200 år sedan drabbades området av en skogsbrand och spår av det på flera ställen.

Många arter är knutna till gammal skog. Garnlav, violett tagellav och skinnlav har observerats i området.

Spår av människan

Människan har också lämnat spår i landskapet. Äldre stubbar visar på skogsbruk troligtvis från början av 1900-talet. Likaså har lågt liggande mark på flera ställen dämts upp på 1950-talet för att nyttjas som dammar för uppfödning av öring och bäckröding.

Vid en av de gamla dammarna finns en rastplats med eldstad. För att ta dig dit kan du antingen gå den gamla körvägen eller den slingriga skogsstigen.

Djur i Flarksjöberget

Det finns många olika fåglar i området. Bland annat har mindre hackspett, lavskrika och tretåig hackspett har observerats. Vid branterna häckar ofta rovfåglar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • ta ved. Eldning är tillåten om egen ved tagits med
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter och svampar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten eller därmed jämförligt.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Areal: 293 hektar
Skyddsår: 1996 (domänreservat sedan 1961), utökat 2013
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, myr och vatten
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 6 kilometer väst om Tandsjöborg. Följ vägvisning från väg E45 i Tandsjöborg.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss