Hagåsen

Tallstammar i solljus i Hagåsens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Sedan 1550 har 26 bränder härjat i området, varav 3 var så stora att de berörde så gott som hela reservatet. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Hagåsen är ett av de naturskogsområden i länet som är mest opåverkat av människan. Reservatet ligger längs den 525 meter höga Hagåsens sydsluttning. Naturen är varierande men domineras av blockiga moränsluttningar med tallskog. Här finns inga leder så här kan du ströva fritt och uppleva den fina urskogen.

Hagåsens naturreservat ligger 7 km söder om Naggen, nära norra länsgränsen och omfattar 269 ha. I den norra delen finns näst intill orörda områden med tall.

Spår av skogsbränder

De äldsta träden är upp till 500 år gamla och många av dem har märken efter tidigare skogsbränder. Detta har gjort det möjligt att kartlägga områdets brandhistorik drygt 400 år bakåt i tiden. Sedan 1550 har 26 bränder härjat i området, varav 3 var så stora att de berörde så gott som hela reservatet.

För att behålla de naturvärden som skapas av återkommande bränder genomförde Länsstyrelsen en naturvårdsbränning i den västra delen av reservatet sommaren 2006.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

• skada mark eller geologiska föremål
• skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar, gräva upp eller plocka örter, mossor, svampar och lavar
• skada eller bortföra hotade eller sällsynta djur
• framföra motordrivet fordon i terrängen
• elda eller ta ved

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Areal: 269 ha
Skyddsår: 1992
Kommun: Ljusdal, Nordanstig
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Naturskog, berg,vatten
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000