Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hagåsen

Tallstammar i solljus i Hagåsens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Sedan 1550 har 26 bränder härjat i området, varav 3 var så stora att de berörde så gott som hela reservatet. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Hagåsen är ett av de naturskogsområden i länet som är mest opåverkat av människan. Reservatet ligger längs den 525 meter höga Hagåsens sydsluttning. Naturen är varierande men domineras av blockiga moränsluttningar med tallskog. Här finns inga leder så här kan du ströva fritt och uppleva den fina urskogen.

Hagåsens naturreservat ligger 7 kilometer söder om Naggen, nära norra länsgränsen och omfattar 269 hektar. I den norra delen finns näst intill orörda områden med tall.

Spår av skogsbränder

De äldsta träden är upp till 500 år gamla och många av dem har märken efter tidigare skogsbränder. Detta har gjort det möjligt att kartlägga områdets brandhistorik drygt 400 år bakåt i tiden. Sedan 1550 har 26 bränder härjat i området, varav 3 var så stora att de berörde så gott som hela reservatet.

För att behålla de naturvärden som skapas av återkommande bränder genomförde Länsstyrelsen en naturvårdsbränning i den västra delen av reservatet sommaren 2006.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

  • skada mark eller geologiska föremål
  • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar, gräva upp eller plocka örter, mossor, svampar och lavar
  • skada eller bortföra hotade eller sällsynta djur
  • framföra motordrivet fordon i terrängen
  • elda eller ta ved

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Areal: 269 hektar
Skyddsår: 1992
Kommun: Ljusdal, Nordanstig
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Naturskog, berg,vatten
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 7 kilometer söder om Naggen, nära norra länsgränsen.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss