Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lill-Naggen

Lill-Naggen bjuder på lavar, hällmarker och tallskog. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Lill-Naggen bjuder på lavar, hällmarker och tallskog. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Lill-Naggens naturreservat ligger i en sluttning och där växer en barrträdsdominerad skog med både hällmarker med gamla tallar och blöta myrmarker. En grusväg skiljer området från sjön Lill-Naggen, som ligger på andra sidan länsgränsen i Västernorrlands län.

I Lill-Naggen finns inga stigar men du kan ströva fritt i skogen. Området ligger 1,5 mil nordost om Ramsjö och omfattar 70 hektar. Sluttningen ner mot sjön är bitvis mycket brant med höga lodytor.

Där finns också underjordiska vattenflöden som man kan höra det porlande ljudet av och som tittar fram på sina ställen. På ett ställe bildar bäcken från Anders-Göransmyran ett mindre vattenfall när vattenmängderna är tillräckliga.

Vackra gamla granar, och tallar som är över 350 år gamla växer i området och rikligt med hänglavar är draperade över de flesta träden.

I Lill-Naggen finns många fåglar. Här trivs bland annat tretåig hackspett. På menyn står skalbaggar, larver och andra smådjur och frön.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

  • framföra motordrivet fordon
  • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar och alger. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
  • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten. 

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Areal: 70 hektar
Skyddsår: 2009
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog och myr

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 1,5 mil nordost om Ramsjö.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss