Lill-Naggen

Lill-Naggen bjuder på lavar, hällmarker och tallskog. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Lill-Naggen bjuder på lavar, hällmarker och tallskog. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Lill-Naggens naturreservat ligger i en sluttning och där växer en barrträdsdominerad skog med både hällmarker med gamla tallar och blöta myrmarker. En grusväg skiljer området från sjön Lill-Naggen, som ligger på andra sidan länsgränsen i Västernorrlands län.

I Lill-Naggen finns inga stigar men du kan ströva fritt i skogen. Området ligger 1,5 mil nordost om Ramsjö och omfattar 70 hektar. Sluttningen ner mot sjön är bitvis mycket brant med höga lodytor.

Där finns också underjordiska vattenflöden som man kan höra det porlande ljudet av och som tittar fram på sina ställen. På ett ställe bildar bäcken från Anders-Göransmyran ett mindre vattenfall när vattenmängderna är tillräckliga.

Vackra gamla granar, och tallar som är över 350 år gamla växer i området och rikligt med hänglavar är draperade över de flesta träden.

I Lill-Naggen finns många fåglar. Här trivs bland annat tretåig hackspett. På menyn står skalbaggar, larver och andra smådjur och frön.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

  • framföra motordrivet fordon
  • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar och alger. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
  • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten. 

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Areal: 70 hektar
Skyddsår: 2009
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog och myr