Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Storberget

Fjärilen påfågelöga i Storbergets naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Fjärilen påfågelöga i Storbergets naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Det pampiga Storberget reser sig 360 meter över havet. Området gör sig allra bäst på våren, sommaren och hösten. I naturreservatet kan du vandra eller titta på sällsynta växtarter. Eller ta en paus vid raststugan på berget och blicka ut över den fina utsikten.

Storbergets naturreservat ligger 6 kilometer sydväst om Sörforsa och omfattar 182 hektar varav 181 hektar är landareal och 1 hektar vatten. Berget ligger på gränsen mellan bergkullterrängen i väster och det flacka kustlandskapet i öster.

De 50–100 meter höga lodväggarna i norr utgör därför ett dominerande inslag i landskapsbilden. Stora block som brutits loss från branten ligger vid bergets fot och bildar ett av Hälsinglands största blockfält.

Inom Storbergets naturreservat finns fler små bäckar. Några av dessa rinner i de djupa sprickdalarna, ibland underjordiskt.

Värdefullt för många

I den svårframkomliga blockmarken finns en av länets rikaste platser för det sällsynta sötgräset. Växtplatsen är klassisk och upptäcktes redan 1883. I reservatet finns även flera andra hotade arter, bland annat laven långskägg och svampen vintertagging.

Skogen på berget är varierad, med både barrblandskog, hällmarkstallskog och örtrik granskog. I vissa delar av skogen kan man se spår av tidigare skogsbränder.

I Storberget häckar många olika fågelarter. Mindre hackspett, lavskrika och tretåig hackspett har observerats i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är upplåten för allmänhetens motortrafik. Undantag gäller för uttransport av större vilt från området vid jakt
 • tälta, elda eller ta ved
 • skada, plocka eller samla in växter, djur, svampar och lavar. Bär och matsvampplockning är dock tillåten
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla insekter eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur. Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i reservatet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • rida eller cykla i terrängen
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur
 • klättra i bergbranter och raviner.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Fakta

Areal: 182 hektar
Skyddsår: 2002
Kommun: Hudiksvall
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, våtmark och vatten
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 6 kilometer sydväst om Sörforsa. Vägvisning från väg 84, cirka 1 kilometer väster om Forsa kyrka i Hudiksvalls kommun.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss