Skärjåskogen

Om du går vilse, krama ett träd, eller kanske en sten. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Om du går vilse, krama ett träd, eller kanske en sten. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I den västra delen av Skärjåskogens naturreservat kan du vandra i gles aspskog mellan mäktiga stora, grova aspar som är över 100 år gamla. Förmodligen brann det i skogen för cirka 100 år sedan och skogen som uppstod efter branden blir lövrik och kallas lövbränna. Förutom asp växer även björk, gran och tall här. 

Området ligger 5 kilometer väster om Axmarbruk och omfattar 72 hektar. Mitt i reservatet finns en sumpskog där det mest växer gran och björk. Reservatets alla lövträd och mängden död ved gör att här finns en rik fågelfauna, med många hackspettar, och en artrik lav- och svampflora.

Det går att hitta rävticka och på en del döda aspar växer det kandelabersvamp och gropticka. På de högre delarna av reservatet finns tallskog med tallar som är cirka 200 år gamla.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

  • skada fasta föremål eller ytbildningen, göra åverkan på skogsbeståndet, döda stående träd eller omkullfallna träd, ris,- ört,- eller markvegetation
  • medvetet störa djurlivet, skada eller bortföra växter eller djur
  • framföra motordrivet fordon i terrängen
  • tälta, elda eller ta ved.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Areal: 72 hektar
Skyddsår: 2001
Kommun: Gävle
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Sumpskog

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 5 kilometer väster om Axmarbruk.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss