Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Klackudden

På Klackudden syns strandvallar över klapperstensfälten. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

På Klackudden syns strandvallar över klapperstensfälten. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Klackudden är ett vildmarksartat och lättillgängligt naturområde vid kusten. Här kan du uppleva vackra naturskogsartade skogar, klapperstensfält med fina strandvallar och gigantiska flyttblock.

Du kan också titta på intressanta kultur- och fornlämningar. Eller ta ett dopp vid badstranden Dyråstrand. Vandringsleden Kustleden utgör en naturlig väg in i området.

Klackuddens naturreservat ligger 10 kilometer öster om Gnarp, 1 kilometer norr om Norrfjärden i Nordanstigs kommun och omfattar 107 hektar.

Området är ett sammanhängande skogsområde vid kusten mellan fiskeläget Norrfjärden och fritidshusområdet Moningssand. Naturreservatet ansluter i norr direkt mot den välbesökta badstranden Dyråsand, vid Dyrånsutlopp.

Naturskogsartade skogar

Klackuddens skogar är tydligt format av sitt läge vid havet. På höjdpartierna och sluttningarna växer mager och gles hällmarkstallskog. På de bördigare partierna är det mest granskog med stort inslag av tall och lövträd.

Större delen av området har det inte bedrivits något skogsbruk i senare tid. Det har gjort skogarna rika på grova gamla träd, stående och liggande döda träd, variation av trädslag och ålder.

Denna skogstyp är en ovanlig och viktig livsmiljö för arter som till exempel violettgrå tagellav, kattfotslav och svampen tallticka.

Strandvallar och fornlämningar

I reservatet finns det tydliga spår av landskapets utveckling från istiden till idag. På sluttningarna i områdets norra del finns stora klapperstensfält, där man kan se tydliga strandvallar som bildats i dåvarande strandlinje. Motsvarande vallar kan man även återfinna vid dagens strand.

Även om Klackudden kan upplevas som ett vildmarksområde finns många spår som visar att det har brukats av människan under lång tid.

De äldsta lämningarna består av gravrösen från bronsålder (cirka 1800-500 år före kristus) och äldre järnålder (500 år före kristus - 550 år efter kristus). Mer sentida är lämningarna av bebyggelse finns vid Gamla hamnen. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

 • framföra motordrivet fordon. Undantag gäller för motorbåt, samt för älgdragare eller liknande som behövs för uttransport av större vilt från området vid den jakt som är tillåten i naturreservatet
 • ta ved, eller elda, annat än eldning på markerade rastplatser med medhavd ved eller drivved
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar.
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur.
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Fakta

Areal: 107 hektar
Skyddsår: 2007
Kommun: Nordanstig
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, klapperstensfält, myr och vatten.

Hitta hit

I Gnarp svänger du av från E4 österut mot Norrfjärden. Kör cirka 9 kilometer genom byarna Gryttje och Haddång. Strax innan Norrfjärden tar du vänster vid skylten mot Moningssand. Följ Ragvaldsnäsvägen, håll höger i vägskälet efter cirka 500 meter, därefter rakt fram. Efter ytterligare cirka 2 kilometer svänger du höger in på en liten grusväg, innan du passerat bron över Dyrån och avtagsvägen mot Moningssand. Efter cirka 700 meter finns det en parkeringsplats (grusplan) på höger sida av vägen. Vandra längs hyggeskanten rakt söder ut in i reservatet, eller följ vägen ner till stranden i Dyråsand, där Kustleden går in i området. Det går även utmärkt att ta sig till Klackudden genom att vandra Kustleden från Norrfjärden i söder, eller från vägen i Moningssand i norr.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss