Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Risnosen

Risnostjärnen i Risnosens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Risnostjärnen i Risnosens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Risnosens naturreservat består av tre höga berg som omger den klara Risnostjärnen. Här kan du njuta av tystnaden och vildmarkskänslan, fiska i tjärnen eller promenera längs stigen i den gamla skogen. Skogen i naturreservatet har drabbats av stormar under senare år. Tänk på att det kan vara farligt att röra sig bland stormfällda träd.

Risnosen är ett 347 hektar stort bergsområde dominerat av gammal barrblandskog och ligger 35 kilometer väster om Ljusdal. Centralt ligger Risnostjärnen som omges av bergen Risnosen, Gebbarsnosen och Degerkölsnosen. I anslutning till Risnostjärnen finns det ett vindskydd och en grillplats.

Skogen i naturreservatet drabbades av stormarna Dagmar (2011) och Ivar (2013). När de hårda vindarna drog fram bröts eller fälldes många träd, som nu ligger huller om buller i skogen.

Inom naturreservatet får inte sågas upp och ta ut vindfällena utan de ska ligga kvar och långsamt multna samtidigt som olika arter får möjlighet och livsutrymme i träden. På vissa platser ligger träden spridda och på andra har många träd fallit och bildat stora brötar. Tänk på att det kan vara farligt att röra sig nära och inne i trädbrötarna.

För att ta sig till vindskyddet vid tjärnen går det att gå både från entrén i öster och den i väster. Från den östra entrén är det cirka 1 kilometer och från den västra cirka 2 kilometer.

Skyddsvärda vedsvampar

I området finns gott om död ved och många rödlistade arter. I de rikare partierna växer bland annat orkidéerna skogsfru och grönkulla. Bland lavarna kan man hitta arter som violettgrå tagellav, korallblylav, gelélavar och varglav.

Doftticka, fläckporing och gräddporing är några av de skyddsvärda vedsvampar som man kan se i Risnosens naturreservat.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motortrafik. Undantag gäller för älgdragare eller liknande som behövs för uttransport av större vilt från området vid den jakt som är tillåten i naturreservatet, samt skoteråkning längs markerad sträckning
 • ta ved
 • elda annat än på av Länsstyrelsen anvisad plats. Denna är lokaliserad vid vindskyddet i anslutning till Risnostjärnen. Eldning får endast ske med ved som finns ditlagt för detta syfte
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla insekter eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur. Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i reservatet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • rida eller cykla i terrängen
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur
 • bedriva bergsklättring.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Fakta

Areal: 347 hektar
Skyddsår: 2006
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, vatten och myr

Hitta hit

Området är beläget cirka 35 kilometer väster om Ljusdal respektive cirka 14 kilometer sydsydost om Kårböle.

För att ta dig västra entrén, se följande koordinater X: 519880, Y:6858528.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss