Risnosen

Risnostjärnen i Risnosens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Risnostjärnen i Risnosens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Risnosens naturreservat består av tre höga berg som omger den klara Risnostjärnen. Här kan du njuta av tystnaden och vildmarkskänslan, fiska i tjärnen eller promenera längs stigen i den gamla skogen. Skogen i naturreservatet har drabbats av stormar under senare år. Tänk på att det kan vara farligt att röra sig bland stormfällda träd.

Risnosen är ett 347 ha stort bergsområde dominerat av gammal barrblandskog och ligger 35 km väster om Ljusdal. Centralt ligger Risnostjärnen som omges av bergen Risnosen, Gebbarsnosen och Degerkölsnosen. I anslutning till Risnostjärnen finns det ett vindskydd och en grillplats.

Stormen har ritat om landskapsbilden

Skogen i naturreservatet drabbades av stormarna Dagmar (2011) och Ivar (2013). När de hårda vindarna drog fram bröts eller fälldes många träd, som nu ligger huller om buller i skogen.

Inom naturreservatet får man inte såga upp och ta ut vindfällena utan de ska ligga kvar och långsamt multna samtidigt som olika arter får möjlighet och livsutrymme i träden. På vissa platser ligger träden spridda och på andra har många träd fallit och bildat stora brötar. Tänk på att det kan vara farligt att röra sig nära och inne i trädbrötarna.

För att ta sig till vindskyddet vid tjärnen går det att gå både från entrén i öster och den i väster. Från den östra entrén är det ca 1 km och från den västra ca 2 km.

Skyddsvärda vedsvampar

I området finns gott om död ved och många rödlistade arter. I de rikare partierna växer bland annat orkidéerna skogsfru och grönkulla. Bland lavarna kan man hitta arter som violettgrå tagellav, korallblylav, gelélavar och varglav.

Doftticka, fläckporing och gräddporing är några av de skyddsvärda vedsvampar som man kan se i Risnosens naturreservat.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motortrafik. Undantag gäller för älgdragare eller liknande som behövs för uttransport av större vilt från området vid den jakt som är tillåten i naturreservatet, samt
 • skoteråkning längs markerad sträckning
 • ta ved
 • elda annat än på av Länsstyrelsen anvisad plats. Denna är lokaliserad vid vindskyddet i anslutning till Risnostjärnen. Eldning får endast ske med ved som finns ditlagt för detta syfte
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla insekter eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur. Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i reservatet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • rida eller cykla i terrängen
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur
 • bedriva bergsklättring

  Får köra snöskoter på markerad led.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Vandringsled Vandringsled
 • Eldplats Eldplats
 • Fiske Fiske
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Kontakt

Fakta

Areal: 347 hektar
Skyddsår: 2006
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, vatten och myr