Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bleckbergens urskog

Jättetallar i Bleckbergens urskog. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Jättetallar i Bleckbergerns urskog. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Bleckbergens urskog är trolsk och stilla. Inne i den djupgröna, mossklädda skogen kan du uppleva gamla grova tallar som är över 400 år gamla och granar som kan berätta om tiden för 250 år sedan. Eller så kan du vandra på stigen som finns i reservatet. Den djupgröna, mossklädda skogen och kärret bjuder på fina naturupplevelser.

Naturreservatet är 4 hektar och ligger på väst- och sydsluttningarna av en moränås som skjuter ut från Bleckbergen. Skogen har fått utvecklas fritt under lång tid och därför har området fått urskogskaraktär med många stående och liggande döda träd. I dessa miljöer hittar många arter sina livsrum och här kan du bland annat skåda rovfåglar, ugglor och hackspettar. I reservatets västra del finns ett litet kärr med flera värdefulla växtarter.

Värdefullt för många

Den goda tillgången på äldre träd och död ved gör att artrikedomen i reservatet är stor. Här växer lavar och vedsvampar som till exempel stor aspticka, vedtrappmossa, gammelgranskål, ulltickeporing, kristallticka och violmussling. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

  • skada fast föremål eller ytbildning 
  • göra åverkan på levande eller döda träd och buskar, ris- ört- eller markvegetation, t ex genom att bryta kvistar, plocka eller gräva upp örter, gräs, mossor och lavar 
  • medvetet störa djurlivet, t ex genom att uppehålla sig vid bo- och häckningsplatser 
  • framföra motordrivet fordon 
  • göra upp eld 
  • tälta

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Skyddsår: 1981, ändrat 2010
Areal: 4 hektar
Kommun: Hudiksvall
Ägare: Uppsala Stift
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Karaktär: Skog och våtmark

Hitta hit

Naturreservatet ligger 15 kilometer väster om Enånger, i Hudiksvalls kommun.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss