Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ysberget-Laxtjärnsberget

Sjön Ysens blanka yta i Ysberget-Laxtjärnsbergets naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Våtmarken i Åby urskog har aldrig varit dikad. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Ysberget och Laxtjärnsberget är två branta berg i skogslandskapet mellan Ljusnans dalgång och kustslätten i södra Hälsingland. Här kan du vandra på stigen i skogen eller ta ett dopp i sjön. Eller ta en paus vid vindskyddet vid den nordöstra delen av Ysens strand.

Området omfattar 380 hektar land och 23 hektar vatten. Från parkeringen går en vältrampad stig upp till Ysbergets topp med fin utsikt över skogslandskapet. Vandringen kan sedan fortsätta längs en stig ner mot Laxtjärnen. Denna sjö är tillsammans med Ysen och Mjusen välbesökta fiskesjöar med vindskydd, bryggor och eldplatser längs stränderna. Regnbåge sätts ut i Ysen och Mjusen och öring i samtliga tre sjöar. Vid Ysens nordöstra ände finns en större glänta och liten badstrand med eldplats och fikabord.

Lövrika blandskogar

Det finns flera olika skogstyper i det här området. Fuktiga granskogar i nordsluttningarna, gamla tallar på torra sydvända bergsbranter och frodiga lövrika blandskogar med gott om asp och björk. Särskilt påfallande är de riktigt grova asparna med en diameter på upp emot 80 centimeter i brösthöjd.

Rikt växt- och djurliv

Naturreservatet är känt för sin stora mångfald av sällsynta svampar, mossor och lavar. Här växer också knärot, en orkidé som signalerar att skogen har höga naturvärden. Den varierade skogsmiljön är bra för fåglar som ugglor, hackspettar, orre och tjäder.

Spår av bränder

Två stora bränder inträffade i området under 1860-talet. De ledde till att skogen föryngrades med många lövträd, bland annat aspar som slog rot efter branden och är nu riktigt gamla.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon, annat än på väg som är avsedd för motorfordonstrafik
 • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt
 • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar
 • använda området för militära övningar.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Areal: 538 hektar
Skyddsår: 1990, utvidgat 2017
Kommun: Hudiksvall
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog och sötvatten
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 20 kilometer väster om Enånger.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss