Svartstensudden

Klipphällarna på Svartstensudden. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg 

Klipphällarna på Svartstensudden. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

När du kommer ut ur den skyddande skogen väntar dramatiska klippor och blankpolerade hällar vid havet. I Svartstensudden kan du promenera genom vacker hällmarkstallskog. Eller ta en paus med matsäcken och njuta av utsikten vid havet. Skogen och utsikten bjuder på fina naturupplevelser.

Området ligger 15 kilometer nordost om Hamrånge och omfattar 6,5 hektar. Svartstensuddens naturreservat är en smal, skogsklädd kustremsa. I öster avslutas området med skoglös hällmark som är exponerad för vågor och vind. Granar som lyckats kila in sig bland klipporna växer tätt intill marken och breder ut sig som mattor mellan hällarna.

Eldning får bara ske på i ordningsställa platser med utlagd eller medhavd ved.

Den mörka bergarten är söndersprucken och kraftigt vittrad. I dessa sprickor och gångar växer det intressanta växter till exempel gul fetknopp, nordlig låsbräken, gaffelbräken och kattfot. På de exponerade klipphällarna vid Estudden kan du hitta grynig praktlav och länets enda förekomst av kustvarianten av allélav.

Värdefullt för många

I reservatet finns ett rikt fågelliv. Här kan du få se storskrake, småskrake, tobisgrissla, strandskata och roskarl.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

  • att skada fast föremål eller ytbildning
  • att göra åverkan på skogsbeståndet, ris-, ört- eller markvegetationen
  • att medvetet störa djurlivet t.ex. genom närgången fotografering, genom att
  • klättra i boträd eller genom att låta hund jaga villebråd
  • framföra motordrivet fordon
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • det är förbjudet att göra upp eld. Förbudet omfattar inte platser iordningställda av Länsstyrelsen. Eldning får på sådana platser ske med utlagd eller medhavd ved.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Areal: 6,5 hektar
Skyddsår: 1971
Kommun: Gävle
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog och klippor