Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vitörarna

På Vitörarna kan du se stora klapperstensfält med väl utvecklade strandvallar. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

På Vitörarna kan du se stora klapperstensfält med väl utvecklade strandvallar. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Vitörarna utgörs av två större öar och några mindre skär. Här kan man se stora klapperstensfält med väl utvecklade strandvallar som formats av havets krafter genom tiden. Här finns också små strandängar med arter som slåtterblomma och kärleksört.

Naturreservatet består av två små öar, några mindre kobbar och skär samt
vattnet runt omkring. Här kan du uppleva en genuin och ostörd skärgårdsmiljö
med höga naturvärden, såväl i vattnet som uppe på land. Naturreservatet nås endast med båt.

När fåglarna häckar är de mycket känsliga för störningar. Därför får du under tiden 1/4-31/7 inte landstiga på eller komma Tärnskär eller Sörskär med intilliggande skär närmare än 100 meter (50 meter i Örsundet).

Spår från förr

Förr var Vitörarna en viktig bas för fisket längs kusten. Det finns många spår från
den tiden, bland annat ett gammalt fyrtorn på Sörskär liksom husgrunder, sjöbodar,
ett sjömärke och en forntida väg på Norrskär. Yrkesfiske bedrivs fortfarande i trakten.

Klapperstensfält och strandvallar

Stränderna är till stor del karga och steniga med stora klapperstensfält och strandvallar som formats av havets starka krafter. Men det finns också små strandängar med rikare vegetation. På ön Norrskär växer ålderstigna granar och grova kusttallar. Och både i skogen och längs stränderna ligger många döda träd i olika stadier av nedbrytning. De murkna stammarna är ofta perforerade av insektsgångar och hackspettshål. Marken på Norrskär domineras av blåbärsris, ljung och kråkbär. Men du kan också hitta plattlummer och örter som ögonpyrola och knärot. Sörskär är öppnare med låg växtlighet av olika ris och enbuskar.

Värdefullt för många

Öarna har ett rikt fågelliv med typiska kustfåglar som ejder, silltrut, tobisgrissla, tordmule och strandskata. Här kan du också se kustlabb, en fågel som främst lever på fisk som den rövar från måsar och andra fåglar. Även vitkindad gås och lärkfalk häckar i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler.

Du får:

  • endast ankra, förtöja båt eller annan farkost i mer två dygn om vädret inte medger fortsatt färd
  • elda men bara på anvisad plats med egen eller tillhandahållen ved
  • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, ej sällsynta eller hotade arter (rödlistade)
  • gärna ta med din hund, men håll den kopplad.

Du får inte:

  • köra motordrivet fordon på land; köra motordriven farkost på vatten i högre hastighet än 7 knop
  • skada eller störa djurlivet
  • skada eller ta levande eller döda växter, mossor, svampar, lavar, alger och träd
  • inte flytta eller bortföra sten.

Tillträdesförbud

När fåglarna häckar är de mycket känsliga för störningar. Därför får du under tiden 1 april - 31 juli inte landstiga på eller komma Tärnskär eller Sörskär med intilliggande skär närmare än 100 meter (50 meter i Örsundet).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Fakta

Areal: 51 hektar
Skyddsår: 1978
Kommun: Nordanstig
Karaktär: Skog, klapperstensfält, strandängar, steniga stränder, hav
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 5 kilometer sydost om Sörfjärden vid Gnarp. Området kan endast nås med båt.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss