Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Långbro

Långbrobodsjön i Långbro naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Långbrobodsjön i Långbro naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Långbro naturreservat ligger i ett kuperat område, där du på flera ställen kan se den högsta kustlinjen i form av kalspolade, delvis skogsbeväxta hällar och strandvallar med klappersten.

Området ligger 1 mil sydväst om Enånger och omfattar 154 hektar. På hällmarkerna och i den högre terrängen dominerar tall och det finns enstaka riktigt gamla träd med en ålder på cirka 200 år.

Kortskaftad ärgspik är en lav som är specialiserad att leva på liggande träd och trivs bra i området. Runt hällmarkspartierna växer det en cirka 90 år gammal blandlövskog med mycket asp. Med de stora aspbestånden följer ett myller av liv och det finns flera lav- och mossarter som bara går att hitta på asp, en del mycket sällsynta som den gryniga aspgelélaven.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

  • skada mark eller geologiska föremål
  • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna träd och buskar, ris- ört- eller markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet, skada eller bortföra hotade eller sällsynta djur och växter
  • framföra motordrivet fordon i terrängen
  • tälta, elda eller ta ved.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Areal: 154 hektar
Skyddsår: 1997
Kommun: Hudiksvall och Söderhamn
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog
Skyddsområde: Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 1 mil sydväst om Enånger.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss