Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bodåsen

Bodåsens höjd reser sig mot horisonten. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Bodåsen höjd reser sig mot horisonten. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Bodåsens naturreservat ligger i en sluttning strax öster och söder om sjön Lomman. På våren möter du mattor av blommande blåsippor och skogsviol. Inom naturreservatet är många och stora träd nedfallna. Stigen i området är inte i dagsläget användbar.

Detta är ett botaniskt mycket rikt skogsområde. Tankarna kan lätt gå till en djungel när man står i den frodiga grönskan mitt bland ormbunkar och andra växter.

Här finns kräsna växter så som lopplummer, orkidéer som grönkulla, skogsnycklar och nattviol.

100 år gamla granar

Skogen består till största del av granar som är cirka 100 år gamla men inslaget av lövträd, främst asp och björk, är mycket stort och här och var finns det enstaka stora tallar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • ta ved eller elda
 • tälta, annat än på anvisad plats
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla insekter eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur. Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i reservatet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • rida eller cykla i terrängen
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2003
Areal: 57 hektar
Ägare: Staten
Kommun: Nordanstig
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 10 kilometer sydväst om Bergsjö i Nordanstigs kommun.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss