Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

T-udden

Stig i lövskog.

Miljön består bland annat av ädellövsskog, yngre björkskog, klibbalssumpskog och kärr och stränder med vassbälten. Foto: Gävle kommun

T-uddens naturreservat är 50 hektar stort tätortsnära havsområde nära stadsdelen Brynäs, 3 kilometer söder om Gävle. I området kan du promenera längs med stigarna vid havet, fiska eller skåda fåglar.

Området är en av de få oexploaterade grönområdena i Gävle med havskontakt och möjligheter till att blicka över Inre fjärden. Området räknas som en av de bästa platserna för fåglar. I området finns rastplatser med bänkar, eldplats och brygga.

Naturreservatet ägs och förvaltas av Gävle kommun.

Stigar, rastplatser och fågeltorn

Från parkeringsplatsen utgår en knappt två kilometer lång markerad stig som tar dig runt i naturreservatet. Stanna gärna till vid någon av rastplatserna som finns längs stigen.

Via Sältavägen går det att köra både rullstol och barnvagn ända ut till havet. Bra utsikt får du från fågeltornet mellan reningsverksdammarna och havet strax väster om naturreservatet. Genom Herrgårdshagens gamla park löper flera stigar. Där finns en rastplats och flera sittbänkar.

Värdefullt för många

Miljön består bland annat av ädellövsskog, yngre björkskog, klibbalssumpskog och kärr och stränder med vassbälten. Det skapar en bra miljö för flera olika djur till exempel vitryggig hackspett och fladdermöss.

T-udden är ett av de kommunala naturreservat i Gävle kommun. Det är ett populärt friluftsområde där många skådar fåglar, vandrar eller blickar ut över havet.

Det här är en av de bästa platserna för fågelskådning i Gävle. I lövskogen kan man få syn på mindre hackspett, grönsångare, rosenfink och stenknäck. I vassarna längs stränderna häckar rörsångare, skäggmes och sothöna.

Du behöver inget fiskekort för att fiska i T-uddens naturreservat men det finns begräsningar vad det gäller redskap. Se svenska fiskeregler under mer information.

Bänkbord vid havet.

Flera bänkbord finns i området och även en eldplats. Strax utanför området finns ett fågeltorn. Foto: Gävle kommun

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motortrafik
 • göra upp eld annat än på anvisad plats. Endast egen medhavd ved eller ved från kommunens vedförråd får användas
 • ställa upp husvagn, båttrailer eller andra efterfordon
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter, djur, svampar och lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov, liksom fiske med handredskap, är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur
 • utan kommunens tillstånd använda området för organiserade tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet

Fakta

Areal: 49 hektar
Skyddsår: 2011
Förvaltare: Gävle kommun
Karaktär: Skogsmark, tätortsnära

Hitta hit

Ta Österbågen mot Bomhus. Sväng in till vänster mot Duvbackens avlopps-reningsverk, därifrån går det en liten grusväg (avstängd med bom) ner till området. Parkering innan bommen.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss