T-udden

T-uddens naturreservat är 50 hektar stort tätortsnära havsområde nära stadsdelen Brynäs, 3 km söder om Gävle. I T-udden kan du promenera längs med stigarna vid havet, fiska eller skåda fåglar.

Området är en av de få oexploaterade grönområdena i Gävle med havskontakt och möjligheter till att blicka över Inre fjärden. Området räknas som en av de bästa platserna för fåglar.

Värdefullt för många

Miljön består bland annat av ädellövsskog, yngre björkskog, klibbalssumpskog och kärr och stränder med vassbälten. Det skapar en bra miljö för flera olika djur till exempel vitryggig hackspett och fladdermöss.

T-udden är ett av de kommunala naturreservat i Gävle kommun. Det är ett populärt friluftsområde där många skådar fåglar, vandrar eller blickar ut över havet.

Naturreservatet ägs och förvaltas av Gävle kommun.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Vandringsled Vandringsled
  • Eldplats Eldplats
  • Fiske Fiske
  • Rastplats Rastplats
  • Tillgänglighet Tillgänglighet

Kontakt

Fakta

Areal: 49 hektar
Skyddsår: 2011
Förvaltare: Gävle kommun
Karaktär: Skogsmark, tätortsnära