Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Änga-Tjännåsen

Torraka av gammal tall i motljus. Imponerande utsikt från bergstoppen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Torraka av gammal tall i motljus. Imponerande utsikt från bergstoppen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Reservatet sträcker sig över ett bergsmassiv med tre toppar som syns på långt håll. På bergstopparna kan du ta en paus och titta på den fantastiska utsikten över kusten och det omgivande landskapet. Den gamla skogen, naturreservatets storlek och de tre bergstopparna bjuder på en härlig vildmarkskänsla.

Änga-Tjännåsens naturreservat ligger nordväst om Enånger och omfattar 380 hektar skog. Skogen är gammal och naturskogsartad. Tallskog är vanligast. Men i fuktiga och skuggiga lägen finns också granskog, ibland med inslag av asp.

Det är bland asparna som man hitta flera ovanliga arter. Det finns bland annat stor aspticka, aspgelélav och vedtrappmossa.

Djur i Änga-Tjännåsen

Kring bergstopparna breder fina hällmarker ut sig. Det finns gott om gamla tallar på upp emot 400 år. Vissa av dem har upplevt flera skogsbränder. På bergens sydsluttningar står solbelyst grov tallved.

Här lever den sällsynta och hotade skalbaggen raggbocken. I naturreservatet kan man också hitta spår efter istiden och landhöjningen. Kalottberg, stora klapperstensfält och tydliga strandvallar är några exempel.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon. Undantag gäller för snöskoter, förutsatt att körning endast sker på frusen och snötäckt mark och på ett sätt som inte skadar mark eller vegetation
 • ta ved
 • elda på hällar. Övrig eldning är endast tillåten med tillhandahållen ved eller om egen ved tagits med
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter och svampar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten eller därmed jämförligt.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Areal: 380 hektar
Skyddsår: 2015, utvidgning 2020
Kommun: Hudiksvall
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog och hällmark

Hitta hit

Naturreservatet ligger 4 kilometer nordväst om Enånger.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss