Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ista

Lövmiljö i vårsol, Ista naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Lövmiljö i vårsol, Ista naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I landskapet kring Färnebofjärden i Dalälven ligger Ista naturreservat. Genom reservatet löper Enköpingsåsen som sträcker sig ut i älven. Längs stränderna kring Hamrefjärden och Istasjön finns värdefulla älvängar och översvämmande skogar.

Här kan du grilla vid den iordningställda eldplatsen. Eller ta en paus vid vindskyddet. Älven och skogen bjuder på fina naturupplevelser.

Översvämningslandskap vid Dalälven

Ista naturreservat ligger vid Dalälven 4 kilometer söder om Österfärnebo och omfattar 770 hektar. De låglänta strandzonerna översvämmas regelbundet och översvämningarna skapar värdefulla naturvärden.

Många hotade arter är beroende av återkommande översvämningar och i Ista naturreservat finns bland annat flera rödlistade lavar och mossor. Där växer vattenklöver och videört.

Rullstensås genom reservatet

Genom reservatet löper Enköpingsåsen med översvämningsområden som bildar en landtunga som sträcker sig ut i Färnebofjärden. Väg 272 från Sandviken följer åsen innan den svänger av mot Gysinge. Åsen fortsätter söder ut, korsar Dalälven och ansluter på andra sidan till väg 67.

Till stor del sticker åsen upp som öar eller sammanhängande land i älven. Det har alltid varit vanligt att vägar följer rullstensåsar. Bland annat för att de hör till den första landytan som stiger över vattenytan när landet höjs.

Ängar närmast älven

Tidigare hölls ängarna närmast älven fria från träd, buskar och höga grova örter. Det kom genom vattnets påverkan och isens härjningar på vintern. Människor som flyttade in i området slog gräset och gav som hö till husdjuren.

Uppe på åsen hittade de dessutom bra ställen att bosätta sig. Än idag kan du vandra bland fornlämningarna och fantisera hur livet var i Ista på sten-, brons- och järnåldern.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

 • skada fast naturföremål eller ytbildning
 • ta ved eller göra åverkan på skogsbeståndet, döda stående eller omkullfallna träd, ris-, ört- eller markvegetationen
 • tälta eller elda på andra än anvisade platser
 • framföra motordrivet fordon i terräng eller på is
 • rida eller cykla i terrängen
 • medvetet störa djurlivet eller samla in insekter, rödlistade eller sällsynta växter
 • medföra hund som inte är kopplad
 • framföra båt med högre hastighet än 12 knop
 • åka vattenskidor
 • på ett störande sätt använda radio, band- eller skivspelare
 • bedriva verksamhet som kan påverka naturen menligt

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Fakta

Areal: 770 hektar
Skyddsår: 2000
Kommun: Sandviken
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, våtmark och vatten.
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 4 kilometer söder om Österfärnebo.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss