Högt vattenstånd i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Ista

Lövmiljö i vårsol, Ista naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Lövmiljö i vårsol, Ista naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I landskapet kring Färnebofjärden i Dalälven ligger Ista naturreservat. Genom reservatet löper Enköpingsåsen som sträcker sig ut i älven. Längs stränderna kring Hamrefjärden och Istasjön finns värdefulla älvängar och översvämmande skogar.

Här kan du grilla vid den iordningställda eldplatsen. Eller ta en paus vid vindskyddet. Älven och skogen bjuder på fina naturupplevelser.

Översvämningslandskap vid Dalälven

Ista naturreservat ligger vid Dalälven 4 kilometer söder om Österfärnebo och omfattar 770 hektar. De låglänta strandzonerna översvämmas regelbundet och översvämningarna skapar värdefulla naturvärden.

Många hotade arter är beroende av återkommande översvämningar och i Ista naturreservat finns bland annat flera rödlistade lavar och mossor. Där växer vattenklöver och videört.

Rullstensås genom reservatet

Genom reservatet löper Enköpingsåsen med översvämningsområden som bildar en landtunga som sträcker sig ut i Färnebofjärden. Väg 272 från Sandviken följer åsen innan den svänger av mot Gysinge. Åsen fortsätter söder ut, korsar Dalälven och ansluter på andra sidan till väg 67.

Till stor del sticker åsen upp som öar eller sammanhängande land i älven. Det har alltid varit vanligt att vägar följer rullstensåsar. Bland annat för att de hör till den första landytan som stiger över vattenytan när landet höjs.

Ängar närmast älven

Tidigare hölls ängarna närmast älven fria från träd, buskar och höga grova örter. Det kom genom vattnets påverkan och isens härjningar på vintern. Människor som flyttade in i området slog gräset och gav som hö till husdjuren.

Uppe på åsen hittade de dessutom bra ställen att bosätta sig. Än idag kan du vandra bland fornlämningarna och fantisera hur livet var i Ista på sten-, brons- och järnåldern.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

 • skada fast naturföremål eller ytbildning
 • ta ved eller göra åverkan på skogsbeståndet, döda stående eller omkullfallna träd, ris-, ört- eller markvegetationen
 • tälta eller elda på andra än anvisade platser
 • framföra motordrivet fordon i terräng eller på is
 • rida eller cykla i terrängen
 • medvetet störa djurlivet eller samla in insekter, rödlistade eller sällsynta växter
 • medföra hund som inte är kopplad
 • framföra båt med högre hastighet än 12 knop
 • åka vattenskidor
 • på ett störande sätt använda radio, band- eller skivspelare
 • bedriva verksamhet som kan påverka naturen menligt

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Eldplats Eldplats
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Kontakt

Fakta

Areal: 770 hektar
Skyddsår: 2000
Kommun: Sandviken
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, våtmark och vatten.
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000