Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Voxnan och Hylströmmen

Under hösten 2018 monterades den nya hängbron över Voxnan vid Hylströmmen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Under hösten 2018 monterades den nya hängbron över Voxnan vid Hylströmmen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Här kan du sitta på hällarna, bada, stå på hängbron och lyssna på forsens dån. Eller fiska efter paddelturen. Hylströmmen är en del av Voxnans naturvårdsområde som är 773 hektar och 10 mil långt.

Rullbosjön, Kontorslugnet, Värmlandströmmen, Kringelströmmen, Brännslåttströmmen, Klöverhäll, Hylströmmen, Kilströmmen, Vinströmmen, Frostkilen, Kilen, Finnstuga och Voxna är delar av länets längsta outbyggda älvsträcka. Ett 12 mil långt pärlband varav 10 mil är naturvårdsområde där Hylströmmen gnistrar extra starkt.

Voxnans älvsträcka börjar väster om Los och omfattar 773 hektar. Älven, skogarna och vandringsleden bjuder på fina natur- och kulturupplevelser. Hylströmmen är vildast, vackrast och störst i södra Norrland med sina 23 fallmeter. Det anses vara södra Norrlands största vattenfall. Fallet är uppdelad på flera etager.

Vid forsens närmaste omgivning växer gles barrskog. Strandväxter som pors, ängsviol och vitmåra trivs intill forsarna.

Hängbro vid Hylströmmen

Att stå på hängbron över Hylströmmen ger en sugande känsla i fötterna av de enorma krafter som väller fram. På den lilla ön mitt i forsen står smala gammeltallar och kurar i dånet av 23 fallmeter. Strändernas blankspolade hällar är som gjorda för matsäckspauser, men se upp för dem som är allra närmast vattnet, de kan vara förrädiskt hala.

Kanot på Voxnan

Voxnans naturvårdsområde följer älven i cirka 10 mil. Bästa sättet att utforska området är med
kanot. Längs delen av Voxnan nedströms Hylströmmen slutar forsarna och den lugna Voxnan tar vid, med långa meanderbågar som nästan slår knut på sig själva. Här kan du glida fram och spana efter utter och flodpärlmussla, eller bada vid de många fina sandstränder som kantar vattnet.

Missa inte

 • Frostkilen, 1,5 mil söder om Hylströmmen, där Voxnan bildar en cirkel och bara ett smalt näs binder ihop halvön med fastlandet. Breda sandstränder bildar en riktig playa mitt i barrskogen.
 • Stenkistan som syns från hängbron över Hylströmmen. Det är en mur av sten som hindrar vattnet att passera in i ett biflöde. Sådana byggdes under flottartiden för att inte förlora timret. Ända fram till 1960 var Voxnan en viktig flottled.
 • I Vinströmmen, 1 mil nedströms Hylströmmen, kan du bada och det är ett bra ställe att lägga
  i kanoten.

Timmerflottning fram till 1967

Flottning i strömmande vatten var förr ett vanligt sätt att transportera timmer från skogarna i inlandet till sågverk som ofta låg vid kusten. Här i Voxnan bedrevs flottningen från mitten av 1800-talet och fram till 1967.

Flottarna skulle se till att timret drev med strömmen och kom fram så snabbt som möjligt. Flottarens arbete var ofta mycket hårt, farligt, kallt och vått. Många riskfyllda situationer kunde uppstå, exempelvis när stockarna fastnade i stora ansamlingar som kallades brötar.

Djur och växter längs Voxnan

Vid Hylströmmen finns naturliga bestånd av harr och öring. Utter trivs också utmed Voxnan. I den intilliggande Nissjabäcken i områdets västra del finns öring. Flodpärlmusslan förekommer i området. Vattnets vilda framfart gör att många sällsynta växter följer skogsälven, som kung Karls spira, fågelstarr och skuggviol.

Fiskekort för Voxnans övre del kan köpas i Los, Hamra och Rullbo. För den nedre delen finns fiskekort i Voxna, Voxnabruk och Lövriset.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Gällande området kring Hylströmmen

Utöver vad som i övrigt gäller enligt föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 • ta ved från växande träd, stående eller omkullfallna döda träd
 • elda på andra än iordningställda eldplatser.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Areal: 773 hektar
Skyddsår: 1990, utvidgat 1994 och 2000
Kommun: Ljusdal och Ovanåker
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Älv och skog
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Hylströmmen, koordinater (WGS84)Lat: 61.5075 Lon: 15.2978.

Följ väg 296 mellan Voxnabruk och Los. Strax söder om Lobonäs börjar skyltning mot Hylströmmen. Följ skogsbilvägarna fram till reservatsskylten, och låt dig inte förvirras av fiskeskyltar som kommer tidigare.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss