Voxnan och Hylströmmen

Under hösten 2018 monterades den nya hängbron över Voxnan vid Hylströmmen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Under hösten 2018 monterades den nya hängbron över Voxnan vid Hylströmmen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Hösten 2018 var hängbron vid Hylströmmen färdig. Här kan du sitta på hällarna, bada, stå på hängbron och lyssna på forsens dån. Eller fiska efter paddelturen. Hylströmmen är en del av Voxnans naturvårdsområde som är 773 hektar och 10 mil långt.

Rullbosjön, Kontorslugnet, Värmlandströmmen, Kringelströmmen, Brännslåttströmmen, Klöverhäll, Hylströmmen, Kilströmmen, Vinströmmen, Frostkilen, Kilen, Finnstuga och Voxna är delar av länets längsta outbyggda älvsträcka. Ett 12 mil långt pärlband varav 10 mil är naturvårdsområde där Hylströmmen gnistrar extra starkt.

Voxnans älvsträcka börjar väster om Los och omfattar 773 hektar. Älven, skogarna och vandringsleden bjuder på fina natur- och kulturupplevelser. Hylströmmen är vildast, vackrast och störst i södra Norrland med sina 23 fallmeter. Det anses vara södra Norrlands största vattenfall. Fallet är uppdelad på flera etager.

Vid forsens närmaste omgivning växer gles barrskog. Strandväxter som pors, ängsviol och vitmåra trivs intill forsarna.

Timmerflottning fram till 1967

Flottning i strömmande vatten var förr ett vanligt sätt att transportera timmer från skogarna i inlandet till sågverk som ofta låg vid kusten. Här i Voxnan bedrevs flottningen från mitten av 1800-talet och fram till 1967.

Flottarna skulle se till att timret drev med strömmen och kom fram så snabbt som möjligt. Flottarens arbete var ofta mycket hårt, farligt, kallt och vått. Många riskfyllda situationer kunde uppstå, exempelvis när stockarna fastnade i stora ansamlingar som kallades brötar.

Djur längs Voxnan

Vid Hylströmmen finns naturliga bestånd av harr och öring. Utter trivs också utmed Voxnan. I den intilliggande Nissjabäcken i områdets västra del finns öring. Flodpärlmusslan förekommer i området.

Fiskekort för Voxnans övre del kan köpas i Los, Hamra och Rullbo. För den nedre delen finns fiskekort i Voxna, Voxnabruk och Lövriset.

Föreskrifter

Gällande området kring Hylströmmen

Utöver vad som i övrigt gäller enligt föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

  • ta ved från växande träd, stående eller omkullfallna döda träd
  • elda på andra än iordningställda eldplatser.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Eldplats Eldplats
  • Fiske Fiske
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Areal: 773 hektar
Skyddsår: 1990, utvidgat 1994 och 2000
Kommun: Ljusdal och Ovanåker
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Älv och skog
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000