Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ålkarstjärnarna

Ålkarstjärnarna är ett myrmarksreservat som rymmer många små vattenspeglar. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Ålkarstjärnarna är ett myrmarksreservat som rymmer många små vattenspeglar. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Ålkarstjärnarnas naturreservat utgörs av ett 788 hektar stort naturskogsområde med inslag av sjöar, bäckar och myrar. Naturreservatet ligger långt från bebyggelse och större vägar. Tillsammans med den orörda miljön ger det en stark vildmarkskänsla. Det finns inga markerade leder, men det går att ta sig fram längs djurstigar och gamla körvägar.

Området sträcker sig från Räkasjöarna nordväst om Voxna och nära 4 kilometer åt nordväst. Ålkarstjärnarnas naturreservat är ett stort orört naturskogsområde med en mycket värdefull mosaik av gamla brandpåverkade skogar, myrmarker och öppet vatten.

Naturreservatet ligger långt från bebyggelse och större vägar. Tillsammans med den orörda miljön ger det en stark vildmarkskänsla. Det finns inga markerade leder, men det går att ta sig fram längs djurstigar och gamla körvägar. Från skogskanten är det spännande att spana ut över myrarnas och tjärnarnas rika fågelliv.

Gamla tallar och brända träd

Det dominerande trädslaget i skogen är tall, några 200-300 år gamla. Men här växer även en hel del äldre granar liksom asp, björk och sälg. Brända stubbar och svedda stammar vittnar om återkommande bränder.

Gammelskog och fågelmyrar

I områdets gammelskogar häckar tretåig hackspett och videsparv och ute på myrarna sångsvan, smålom och grönbena. Den gamla skogen är också en bra miljö för många sällsynta lavar och svampar. Det är gott om björn i trakten, så chansen är stor att du får se både spillning och urgrävda myrstackar.

Områdets rikedom på små skogstjärnar är en perfekt häckningsmiljö för vår minsta lomart. Smålom lever nästan uteslutande på fisk som den fångar i de större närliggande sjöarna.

Slåtter på myrarna

Förr slog traktens bönder myrarna med lie för att få vinterfoder till djuren. Resterna av en gammal hölada är ett minne från den tiden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motorfordonstrafik
  • ta ved. Eldning är endast tillåtet om egen ved tagits med
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt
  • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar
  • använda området för militära övningar.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Areal: 788 hektar
Skyddsår: 2017
Kommun: Ovanåker
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, vatten och myr
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 1 mil nordväst om Voxna i Ovanåkers kommun.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss