Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Surtjärn

Surtjärns lugna vattenyta bland gammal storvuxen tallskog. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Surtjärns lugna vattenyta bland gammal storvuxen tallskog. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Surtjärn är ett omtyckt utflyktsmål i Hofors kommun. Här finner du en av de mest urskogslika skogarna i kommunen. I naturreservatet kan du promenera eller rasta hunden. Eller vandra upp på berget och blicka ut över sjön Hyen. Sjön, skogen och kärren bjuder på fina upplevelser.

Surtjärns naturreservat ligger cirka 5 kilometer nordväst om Robertsholm i Hofors kommun. Området är 7,5 hektar och ligger i en sluttning ner mot den lilla Surtjärnen och sjön Hyen.

Området är en lite bortglömd skog i ett undanskymt hörn av länet och kommunen. Stigen är markerad men inte särskilt vältrampad. Den går under storvuxna tallar, varav många är över 300 år gamla. Här finns träd i alla åldrar och en hel del liggande och stående döda träd, det vill säga just det som karakteriserar en skog som har varit orörd under lång tid. I grenverken hoppar tofsmes, talltita och spillkråka. Många småfåglar trivs i skogar med träd av alla åldrar, där det finns gott om skyddande boträd.

Skogen ligger i en sluttning ner mot sjön Hen och Surtjärn. Vid den lilla mörka skogstjärnen kan du slå dig ner en stund och andas in doften av pors och skvattram. Sluttningen och luften från sjöarna gör skogen fuktig, och därför växer ovanliga mossor som långfliksmossa och stor revmossa på de fallna träden.

Värdefullt för många

Kammossan som täcker marken med sina ljusgröna, platta, spetsiga skott. Det är ingen
sällsynt mossa, men den bildar sällan så här täta mattor, annat än i gammelskog.

Talltickan, en av de få vedsvampar som klarar att växa på levande tallar. Den syns sällan på stammarna förrän träden är över 150 år.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

  • skada fast föremål eller ytbildning
  • göra åverkan på skogsbeståndet, döda stående eller omkullfallna träd, ris-, ört- eller markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet, skada eller bortföra hotade eller sällsynta växter och djur
  • framföra motordrivet fordon
  • tälta, elda eller ta ved.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Areal: 7,5 hektar
Skyddsår: 1996 (domänreservat sedan 1983)
Kommun: Hofors
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, myr och vatten
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 5 kilometer nordväst om Robertsholm i Hofors kommun. Reservatet nås via en bilväg och stig i väster och öster. Två rastplatser finns i reservatet, en vidvägslutet i väster och en på berget i reservatets östligaste del med utsikt över sjön Hyen. Dessutom finns märkta stigar i området.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss