Surtjärn

Surtjärns lugna vattenyta bland gammal storvuxen tallskog. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Surtjärns lugna vattenyta bland gammal storvuxen tallskog. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Surtjärn är ett omtyckt utflyktsmål i Hofors kommun. Här finner du en av de mest urskogslika skogarna i kommunen. I naturreservatet kan du promenera eller rasta hunden. Eller vandra upp på berget och blicka ut över sjön Hyen. Sjön, skogen och kärren bjuder på fina upplevelser.

Surtjärns naturreservat ligger cirka 5 kilometer nordväst om Robertsholm i Hofors kommun. Området är 7,5 hektar och ligger i en sluttning ner mot den lilla Surtjärnen och sjön Hyen.

Området är en lite bortglömd skog i ett undanskymt hörn av länet och kommunen. Stigen är markerad men inte särskilt vältrampad. Den går under storvuxna tallar, varav många är över 300 år gamla. Här finns träd i alla åldrar och en hel del liggande och stående döda träd, det vill säga just det som karakteriserar en skog som har varit orörd under lång tid. I grenverken hoppar tofsmes, talltita och spillkråka. Många småfåglar trivs i skogar med träd av alla åldrar, där det finns gott om skyddande boträd.

Skogen ligger i en sluttning ner mot sjön Hen och Surtjärn. Vid den lilla mörka skogstjärnen kan du slå dig ner en stund och andas in doften av pors och skvattram. Sluttningen och luften från sjöarna gör skogen fuktig, och därför växer ovanliga mossor som långfliksmossa och stor revmossa på de fallna träden.

Mossa och svampar

Kammossan som täcker marken med sina ljusgröna, platta, spetsiga skott. Det är ingen
sällsynt mossa, men den bildar sällan så här täta mattor, annat än i gammelskog.

Talltickan, en av de få vedsvampar som klarar att växa på levande tallar. Den syns ofta inte på stammarna förrän träden är över 150 år.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

  • skada fast föremål eller ytbildning
  • göra åverkan på skogsbeståndet, döda stående eller omkullfallna träd, ris-, ört- eller markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet, skada eller bortföra hotade eller sällsynta växter och djur
  • framföra motordrivet fordon
  • tälta, elda eller ta ved.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Areal: 7,5 hektar
Skyddsår: 1996 (domänreservat sedan 1983)
Kommun: Hofors
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, myr och vatten
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000