Erik-Olssveden

Den sällsynta svampen med det säregna namnet, bombmurkla. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Den sällsynta svampen med det säregna namnet, bombmurkla. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Vid den böljande Ljusnans norra strand ligger Erik Olssvedens naturreservat. I området kan du vandra på stigen som går genom reservatet. Eller titta på ovanliga svampar. Skogarna och vattnet bjuder på fina naturupplevelser.

Erik Olssvedens naturreservat ligger 2,5 kilometer västnordväst om Färila och omfattar 10 hektar. Området består av en barrskog med hög och jämn fuktighet.

Det finns gamla grova granar, inslag av gamla aspar. Och även död ved i form av liggande och stående torrträd och högstubbar.

Bombmurklan växer i Erik-Olssveden

I området växer den rödlistade svampen bombmurkla. De är runda, cirka 5-12 centimeter breda, med glänsande, svartbrun, sammetsluden utsida.

Fruktkroppen är fylld med en geléaktig vätska, som gör att svampen känns överraskande tung för sin storlek. Där finns även lunglav och ullticka samt signalarter som skinnlav och stuplav.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon. Undantag gäller för snöskoter längs stig som är markerad på beslutskarta
 • ta ved. Eldning är endast tillåtet om egen ved tagits med
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter och svampar
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten eller därmed jämförligt.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Areal: 10 hektar
Skyddsår: 2011
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog

Hitta hit

Naturreservatet ligger 2,5 kilometer väst nordväst om Färila.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss