Erik-Olssveden

Den sällsynta svampen med det säregna namnet, bombmurkla. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Den sällsynta svampen med det säregna namnet, bombmurkla. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Vid den böljande Ljusnans norra strand ligger Erik Olssvedens naturreservat. I området kan du vandra på stigen som går genom reservatet. Eller titta på ovanliga svampar. Skogarna och vattnet bjuder på fina naturupplevelser.

Erik Olssvedens naturreservat ligger 2,5 km västnordväst om Färila och omfattar 10 ha. Området består av en barrskog med hög och jämn fuktighet.

Det finns gamla grova granar, inslag av gamla aspar. Och även död ved i form av liggande och stående torrträd och högstubbar.

Bombmurklan växer i Erik-Olssveden

I området växer den rödlistade svampen bombmurkla. De är runda, ca 5-12 cm breda, med glänsande, svartbrun, sammetsluden utsida.

Fruktkroppen är fylld med en geléaktig vätska, som gör att svampen känns överraskande tung för sin storlek. Där finns även lunglav och ullticka samt signalarter som skinnlav och stuplav.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

• framföra motordrivet fordon. Undantag gäller för snöskoter längs stig som är markerad på beslutskarta,
• ta ved. Eldning är endast tillåtet om egen ved tagits med,
• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
• skada, plocka eller samla in växter och svampar.
• klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
• medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur,
• sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
• skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten eller därmed jämförligt,

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Areal: 10 ha
Skyddsår: 2011
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog