Holms gammelskog

Fjärilar i naturreservatet Holms gammelskog. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Holms gammelskog omfattar ett litet berg och karga hällmarker. I området kan du promenera på stigarna eller ströva fritt omkring i skogen. Berget och hällmarkerna bjuder på fina naturupplevelser.

Holms gammelskog ligger 10 km sydost om Hudiksvall och omfattar 15 ha. Områdets tuffa förhållanden har format de 200-300 åriga tallarna. De är lågvuxna och knotiga med platta kronor.

De döda träd som finns i området bildar luckor i skogen. Luckorna bildar ett ljust markskikt med riklig risvegetation av blåbär, ljung och skvattram.

Djur i Holms gammelskog

I den ljusa och orörda barrskogen med död ved trivs ett antal växter och djur. Bland annat de rödlistade arterna tretåig hackspett, tallticka och garnlav.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

  • framföra motordrivet fordon,
  • elda och ta ved,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar och alger.
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten eller därmed jämförligt,
  • rida eller cykla

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Areal: 15 ha
Skyddsår: 2011
Kommun: Hudiksvalls kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Blandbarrskog, hällmark, klapper