Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Holms gammelskog

Fjärilar i naturreservatet Holms gammelskog. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Holms gammelskog omfattar ett litet berg och karga hällmarker. I området kan du promenera på stigarna eller ströva fritt omkring i skogen. Berget och hällmarkerna bjuder på fina naturupplevelser.

Holms gammelskog ligger 10 kilometer sydost om Hudiksvall och omfattar 15 hektar. Områdets tuffa förhållanden har format de 200-300 åriga tallarna. De är lågvuxna och knotiga med platta kronor.

De döda träd som finns i området bildar luckor i skogen. Luckorna bildar ett ljust markskikt med riklig risvegetation av blåbär, ljung och skvattram.

Djur i Holms gammelskog

I den ljusa och orörda barrskogen med död ved trivs ett antal växter och djur. Bland annat de rödlistade arterna tretåig hackspett, tallticka och garnlav.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

  • framföra motordrivet fordon,
  • elda och ta ved,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar och alger.
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten eller därmed jämförligt,
  • rida eller cykla

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Areal: 15 hektar
Skyddsår: 2011
Kommun: Hudiksvalls kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Blandbarrskog, hällmark, klapper

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 10 kilometer sydost om Hudiksvall.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss