Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Blårönningen

Små små svampar på död ved i Blårönningens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Små små svampar på död ved i Blårönningens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Blårönningens naturreservat består av en gammal granskog med mycket mossa och omkullfallna träd. Här finns inga markerade leder eller stigar så här kan du ströva fritt i skogen. Strax utanför reservatsgränsen kan du vandra på Hälsingeleden. Växterna och skogen bjuder på en fin naturupplevelse.

Blårönningen ligger 7 kilometer sydväst om Arbrå och omfattar 16 hektar. Många av granarna i reservatet har under de senare åren blåst omkull eller dött stående. Dessa döda träd gör att det finns gott om ovanliga svampar som lever av döda granar.

Ytterst sällsynt svamp

Områdets största sevärdhet är den ytterst sällsynta svampen taigaporing som endast finns på ett fåtal platser i hela landet. När den hittades här 1991 var det det första fyndet för landet.

Sedan 1991 har fler fruktkroppar av taigaporing återfunnits inom området. Förhoppningsvis kommer taigaporingen att överleva i naturreservatet i och med alla döda granar.

Djur i Blårönningen

På den fuktiga marken växer mycket mossa, mest granvitmossa men även mycket av den lite ovanligare bollvitmossan.

Här finns även gott om ormbunkar och fräkenväxter. Genom naturreservatet rinner Nybobäcken som i sig har höga naturvärden, bland annat finns det öring.

Runt bäcken finns flacka före detta slåtterängar som tidvis är översvämmade och här växer en rikare vegetation med bland annat tolta, strutbräken och lundstjärnblomma. Inom naturreservatet är även det sällsynta gräset köseven.

I området finns det fynd av tretåig hackspett och slaguggla.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motortrafik.
 • tälta, ta ved och elda
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för rödlistade och fridlysta arter
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur. Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i naturreservatet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • rida eller cykla i terrängen
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Areal: 16 hektar
Skyddsår: 2007
Kommun: Bollnäs
Ägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Karaktär: Skog

Hitta hit

Naturreservatet ligger 7 kilometer sydväst om Arbrå i Bollnäs kommun.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss