Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kölberget

Från toppen av Kölberget har man milsvid utsikt. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Från toppen av Kölberget får du milsvid utsikt. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Kölberget bildar, tillsammans med Digerberget, det trånga pass som kallas för Norrlandsporten. Namnet uppkom troligen då norra stambanan byggdes mellan bergen på 1870-talet. 

I Kölberget kan du vandra på stigen upp på berget, ta en paus och titta på utsikten. Utsikten från berget och skogen bjuder på fina naturupplevelser. Naturreservatet ligger 7 kilometer sydost om Kilafors och omfattar 44 hektar. Kölberget förvaltas av Bollnäs kommun.

Från stupet på Kölbergets östra utlöpare har du en storslagen utsikt mot norr. I bergets östra och sydöstra sluttningar är naturen vildmarksbetonad. Den består av vackra hällmarker, blockrik terräng och äldre granskog.

Arter som vårärt och trolldruva växer i den sydöstra sluttningen. Området ligger också inom den naturliga norrlandsgränsen. Den ger en bra bild av den sydnorrländska så kallade vågiga bergkullterrängen.

Den omväxlande naturen skapar förutsättningar för ett rikt fågelliv. I området finns svarthätta, gärdsmyg, rödstjärt, trädpiplärka, kungsfågel och järpe. Har du riktig tur kan du även få se en nattskärra fladdra förbi i kvällsdunklet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

 • förstöra, skada eller ändra fast naturföremål eller ytbildning
 • göra åverkan på levande eller döda träd och buskar, ris-, ört- och markvegetation, t.ex. genom att bryta kvistar, bortföra hela eller delar av stående och liggande döda träd, plocka eller gräva upp örter, gräs, mossor och lavar
 • medvetet störa djurlivet t.ex. genom närgången fotografering eller genom att uppehålla sig vid bo- och häckningsplatser
 • under tiden 1 mars - 20 augusti medföra hund som inte är kopplad
 • tälta eller göra upp eld på annat än härför avsedd plats
 • på störande sätt använda radio, bandspelare med mera
 • framföra motordrivet fordon.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Areal: 44 hektar
Skyddsår: 1980
Kommun: Bollnäs
Förvaltare: Bollnäs kommun
Karaktär: Skog och myr

Hitta hit

Naturreservatet ligger 7 kilometer sydost om Kilafors.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss