Kölberget

Från toppen av Kölberget har man milsvid utsikt. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Från toppen av Kölberget får du milsvid utsikt. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Kölberget bildar, tillsammans med Digerberget, det trånga pass som kallas för Norrlandsporten. Namnet uppkom troligen då norra stambanan byggdes mellan bergen på 1870-talet. 

I Kölberget kan du vandra på stigen upp på berget, ta en paus och titta på utsikten. Utsikten från berget och skogen bjuder på fina naturupplevelser. Naturreservatet ligger 7 km sydost om Kilafors och omfattar 44 ha. Kölberget förvaltas av Bollnäs kommun.

Storslagen utsikt

Från stupet på Kölbergets östra utlöpare har du en storslagen utsikt mot norr. I bergets östra och sydöstra sluttningar är naturen vildmarksbetonad. Den består av vackra hällmarker, blockrik terräng och äldre granskog.

Arter som vårärt och trolldruva växer i den sydöstra sluttningen. Området ligger också inom den naturliga norrlandsgränsen. Den ger en bra bild av den sydnorrländska så kallade vågiga bergkullterrängen.

Djur i reservatet

Den omväxlande naturen skapar förutsättningar för ett rikt fågelliv. I området finns svarthätta, gärdsmyg, rödstjärt, trädpiplärka, kungsfågel och järpe. Har du riktig tur kan du även få se en nattskärra fladdra förbi i kvällsdunklet.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

 • förstöra, skada eller ändra fast naturföremål eller ytbildning
 • göra åverkan på levande eller döda träd och buskar, ris-, ört- och markvegetation, t.ex. genom att bryta kvistar, bortföra hela eller delar av stående och liggande döda träd, plocka eller gräva upp örter, gräs, mossor och lavar
 • medvetet störa djurlivet t.ex. genom närgången fotografering eller genom att uppehålla sig vid bo- och häckningsplatser
 • under tiden 1 mars - 20 augusti medföra hund som inte är kopplad
 • tälta eller göra upp eld på annat än härför avsedd plats
 • på störande sätt använda radio, bandspelare med mera
 • framföra motordrivet fordon

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled
 • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Areal: 44 ha
Skyddsår: 1980
Kommun: Bollnäs
Förvaltare: Bollnäs kommun
Karaktär: Skog och myr