Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rosslavallen

I naturreservatet Rosslavallen växer 300 år gamla tallar. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I naturreservatet Rosslavallen växer 300 år gamla tallar. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Rosslavallen är gammeltallarnas plats. Här finns 200 till 300 år gamla bjässar. De grodde alltså på 1700- och 1800-talet. Så här nära kusten är det ovanligt med gamla orörda skogar, eftersom efterfrågan på virke har varit stor från industrin och från folk i bygden.

Området ligger 6 kilometer söder om Harmånger och omfattar 9 hektar. Om du vill ta en promenad gäller det att vara säker på foten. Marken under träden är full av stora block och stenar.

Ta med ett förstoringsglas och titta på alla vackra former och färger bland mossor och lavar. I mitten av området byts den torra tallskogen ut mot en liten våtmark full av klibbal.

Lövträden lockar till sig insekter och fåglar, så det är inte omöjligt att du träffar på en hackspett som hamrar på någon stam.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

  • skada fast föremål eller ytbildning
  • göra åverkan på skogsbeståndet, döda stående eller omkullfallna träd, ris-, ört-, eller markvegetationen
  • framföra motordrivet fordon i terrängen
  • medvetet störa djurlivet, skada eller bortföra hotade eller sällsynta växter eller djur
  • tälta, elda eller ta ved.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Areal: 9 hektar
Skyddsår: 1999 
Kommun: Nordanstig
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Barrskog, våtmark 

Hitta hit

Naturreservatet ligger 6 kilometer söder om Harmånger.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss