Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Björkehorn

Hassellund i Björkehorns naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Björkehorns naturreservat är en kalkbarrskog i sluttningen ner mot Hillesjöns stand. Barrträden är mellan 100 och 150 år gamla och här finns också högväxt asp och lundar av hassel vilken normalt växer längre söderut.

Kalkbarrskogen i Björkehorn håller högsta klass. Du kan hitta många arter av marksvampar som är typiska för just denna typ av skog, där marken betats under många år i gammal skog som har fått stå orörd. Här växer till exempel flera mycket sällsynta spindlingar såsom siljansspindling, granrotsspindling och violettrandad spindling. I gamla granar hittas även violettgrå tagellav och området har en lundartad flora med vitsippor, liljekonvalj, vårärt, skogsvicker, stenbär, skogstry samt sårläka och blåsippa i mängd.

Populärt friluftsområde

Under betessäsongen är det parkering av motorfordon vid hembygdsgården som ligger strax innan naturreservatet. Se karta nedan.

Området är populärt bland fågelskådare och fiskare, och vintetid även skridskoåkare. Längs med stranden löper en vältrampad stig med utsiktspunkter mot Hillesjöns vatten. I norra delen av reservatet finns ett välbesökt vindskydd.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon 
 • ta ved. Eldning är endast tillåten med tillhandahållen ved eller om egen
  ved tagits med
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
  eller omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar 
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur
  eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten,
  gräva, eller därmed jämförligt
 • utan länsstyrelsen tillstånd använda området för organiserade tävlingar
 • använda området för militära övningar.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Skyddsår: 2019
Areal: 43 hektar
Kommun: Gävle
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Barrskog, blandskog, lövskog
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 8 kilometer norr om Gävle.

Från Gävle: Ta Björkevägen (väg 583, gamla E4:n) norrut mot Björke. Efter Hille hembygdsgård, sväng höger. Reservatet ligger cirka 1 kilometer in, strax efter vändplanen.

Parkering vid hembygdsgården under betessäsongen. Se karta nedan för beskrivning var hembygdsgården finns.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss