Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ensjölokarna

Den orörda urskogen i Ensjölokarna. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Den orörda urskogen i Ensjölokarna. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Ensjölokarna är välkänt för sin unika natur och lockar årligen många tusen intresserade besökare. Reservatet är väl värt ett besök både vår, sommar och höst. Ensjölokarnas naturreservat är en av Sveriges finaste urskogar, med gammeltallar och gigantiska granar. På vintern underhålls inte vägarna fram till Ensjölokarnas naturreservat. Det har fallit många träd över stigen runt slingan och träden får inte i nuläget inte sågas upp. Det kan också vara svårt att ströva fritt i området.

Från parkeringen kommer du rakt in i storskogen och stigen runt Stora Ensjöloken. Det har fallit många träd över stigen runt slingan och det kan vara svårt att ströva fritt i området. Utmed den finns ett finns ett vindskydd och vid parkeringen finns en rastkoja. Stigen runt sjön är knappt 1 kilometer och större delen är ojämn i form av stenar och stora rötter.

Men vid vindskyddet kring parkeringen kan du upptäcka urskogen och där finns även en timmerkoja ger besökare möjlighet till enklare övernattningar i naturreservatet. Kojan vid Stora Ensjöloken byggdes efter gammal modell av två anställda vid Domänverket någon gång efter att vägen kommit till, alltså i början av 1940-talet, och kan sägas ha visst kulturhistoriskt värde.

Liten vattensamling

Tjärnarnas glimmande ögon har gett naturreservatet sitt namn. Loke är ett gammalt ord från nordvästra Hälsingland som betyder liten vattensamling. Lokarnas vattenflöde hänger samman ner till Utloppsloken, som saknar synligt utlopp. Här varierar vattenståndet kraftigt och detta har skapat en mycket egen och artrik miljö, med grova aspar, gelélavar, trolldruva och mossviol.

Reservatet ligger 5 kilometer från gränsen till Medelpad och omfattar 96 hektar barrskog, myr och vatten. Området avsattes som domänreservat redan 1924 och tillhör därmed de äldsta reservaten i länet. I området finns två tjärnar; Stora och Lilla Ensjöloken.

Länets finaste urskog

Skogen i urskogskärnan är helt orörd av människan, men ett antal bränder har härjat här genom tiderna. De äldsta tallarna, som är mellan 300 och 400 år gamla, har överlevt tre eller fyra skogsbränder. Dessa träd har en imponerande omkrets på omkring två meter och många är rötskadade och döende.

Det finns rikligt med torrakor i naturreservatet. Tallen dominerar på höjderna medan det i övrigt finns en del gran och inslag av björk, sälg och asp i lägre partier.

Växter och djur i urskogen

I reservatet finns det gott om hålhäckande fåglar och däggdjur som pärluggla, hökuggla, mård och fladdermöss. Även korp, nötskrika, lavskrika, tretåig hackspett och spillkråka ses ofta.

Växtligheten präglas av att området varit skogbevuxet under lång tid. Sällsynta vedsvampar som doftticka, rosenticka och blackticka har påträffats vid Ensjölokarna. Klubbstarr och fjälldunört hör till de intressantare fynden bland kärlväxterna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motortrafik.
 •  ta ved, elda eller tälta. Eldning tillåten i kojan med egen medhavd ved eller ved som finns i kojan.
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar.
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur.
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • rida eller cykla annat än på vägar avsedda för motortrafik
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Skyddsår: 1996, utvidgat 2008 (Domänreservat sedan 1924)
Storlek: 96 hektar
Karaktär: Barrskog, myr och vatten.
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: naturreservat, 82 hektar av 96 hektar är Natura 2000 område.

Hitta hit

Från Ljusdal

Tag väg 83 norrut, cirka 6 kilometer norr om Ramsjö svänger du av åt vänster, mot Ensjölokarnas naturreservat. Följ sedan skyltningen.

Från Ånge

Tag väg 83 söderut, cirka 8 kilometer söder om Mellansjö svänger du av åt höger, mot Ensjölokarnas naturreservat. Följ sedan skyltningen.

Koordinater (WGS84) Lat: 62.2936 Long: 15.5389

Missa inte

Lunglav, rosenticka med rosa undersida som växer ur fallna träd och orkidén skogsfru i juli-augusti.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss