Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stenbäcken

Strutbräken växer i ravinen i Stenbäcken. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Stenbäcken är en bäckravin med en rik flora. Ravinen har bildats då bäcken har skurit sig ner genom de mäktiga isälvs-avlagringarna som omger Gävleåsen. En 10-15 meter djup ravin med några korta och nästan lika djupa sidoraviner har på så sätt bildats i Stenbäckens nedre lopp före utflödet i Gavleån.

I den skuggiga och fuktiga ravinen under ett tak av gråal, hägg, alm och lönn finns en rik busk- och örtflora. Här hittar du till exempel hassel, tyr, tibast, strutbräken, liljekonvalj och hässelklocka.

Ravinen är också en av de nodligaste kända lokalerna för storrams och vätteros.

Stenbäckens naturreservat förvaltas av Gävle kommun.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon eller cykel annat än på härför upplåten väg,
  • tälta eller göra upp eld
  • skada fast föremål eller ytbildning
  • göra åverkan på levande eller döda träd och buskar, ris-, ört- och våtmarksvegetation, till exempel genom att bryta kvistar, bortföra hela eller delar av stående eller liggande döda träd, plocka eller gräva upp örter, gräs, mossor och lavar
  • medvetet störa djurlivet
  • medföra hund som inte är kopplad.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1985
Areal: 4,6 hektar
Kommun: Gävle
Förvaltare: Gävle kommun
Karaktär: Skog, bäck, ravin
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger vid Hagaström, 3 kilometer väster om Gävle.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss