Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Igelsjön

Den lilla rödaktiga köttätande växten sileshår i Igelsjöns naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Den rödaktiga köttätande växten sileshår i Igelsjöns naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Reservatet har fått sitt namn efter den lilla sjön i norra änden. Sjön är en näringsfattig kalkvattensjö med stränder av gungfly. På gungflyt växer arter av starr och vass.

Halvgräset gotlandsag finns också här, vilket är ovanligt så långt norrut i landet. Det finns inga stigar i området så här får du ströva fritt.

Gyllenmossa och kärrmörkia

Igelsjön ligger 10 km sydost om Gävle och 1 km söder om Kubbo by och omfattar 16 hektar. Reservatets skogklädda delar visar upp barrskog i norr och lövskog i söder.

I anslutning till rikkärren finns arter med spännande namn som korvskorpionmossa, gyllenmossa och kärrmörkia. I den kalkrika miljön trivs också orkidén gulyxne. I lövskogsdelen kan man finna bland annat ringlav samt orkidéerna knottblomster och guckusko.

Djur i Igelsjön

Olika arter av blötdjur och skalbaggar rapporterade från området, bland annat bredkantad dykare och kalkkärrsgrynsnäcka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

  • gräva, hacka eller på annat sätt skada markytan
  • skada växande eller döda - stående eller okullfallna - träd och buskar, gräva upp eller plocka örter, mossor, lavar och svampar utöver vad som normalt anses vara matsvamp
  • skada eller bortföra djur eller medvetet störa djurlivet
  • framföra motordrivet fordon i terrängen
  • rida, tälta, elda eller ta ved
  • anordna orienteringsverksamhet, snitsla spår, sätta upp tavla, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Areal: 16 hektar
Skyddsår: 1994
Kommun: Gävle
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Myr, skog, vatten
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 10 kilometer sydost om Gävle och 1 kilometer söder om Kubbo by.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss