Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bredforsen

Höladan bland lövträd i Bredforsen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg 

Höladan bland lövträd i Bredforsen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Bredforsens naturreservat är ett område där Dalälven både flikar sig i vilda forsar och breder ut sig i lugna fjärdar. Älvens översvämningar har präglat naturen i det flacka landskapet och skapat lövrika skogar och frodiga ängs- och betesmarker.

Bredforsens naturreservat är ett mycket varierat område där du kan uppleva många olika typer av miljöer. Området ligger 3 mil söder om Gävle, vid Dalälven 5 kilometer norr om Söderfors i Gävle kommun.

Friluftsliv i Bredforsens naturreservat

Här kan du vandra på Gästrikeleden genom både naturskogar och odlingslandskap i älvens närhet. På rastplatsen vid Sigeränget finns bänkbord och eldstad precis vid vattnet och en fin utsikt över älven. För den som vill vandra längre fortsätter en markerad stig till forsen vid Landkvarn där man kan pausa vid det strömmande vattnet. Längsmed Gästrikeleden finns en övernattningsstuga med våningssäng och dass. Stugan står öppen, är gratis och går inte att förboka. När det är höga flöden i Dalälven kan framkomligheten försvåras och det kan då behövas stövlar för att ta sig fram på vissa delar av stigarna.

Reservatet är mycket vackert att uppleva från vattnet och utmärkt för paddling. Det är också ett populärt fiskevatten. För mer information om fiske i reservatet och köp av fiskekort, kontakta Söderfors-Hedesunda fiskevårdsförening.

Kulturlandskap och rik flora

Här finns både naturskogar, ett gammalt kulturlandskap och Dalälvens
strömsträckor och vida vatten. Gammelskogar med granar och tallar breder ut sig i de mer höglänta partierna och frodiga översvämningsskogar kantar älven. Svämskogarna är en speciell miljö med mycket lövträd vilket skapar ett rikt fågelliv och hyser många hotade svampar, lavar och insekter.

I delar av reservatet betar kor på strandängar och skogsbackar. Betet skapar en artrik flora där den sällsynta sumpviolen växer och färgar de sanka ängarna lila på våren. De betade strandängarna är också värdefulla för fågellivet. Där häckar bland annat enkelbeckasin, buskskvätta och tofsvipa. I reservatets norra del finns även kalkrika ängar som slåttras varje år. Slåttern skapar en mycket rik flora där darrgräs, ormtunga och den vackra orkidén ängsnycklar växer.

Regleringen har haft stor negativ effekt på naturen runt Dalälven. Svämskogarna och älvängarna översvämmas inte längre lika mycket eller länge, vilket gör att ängarna växer igen och granen letar sig in i svämskogen. Före regleringen räknades forsarna vid Bredforsen till en av de mest värdefulla fiskevattnen i de nedre delarna av Dalälven, bland annat för sitt harrfiske. Numera har strömfisket i stort sett försvunnit även om det görs åtgärder för att förbättra förutsättningarna för bland annat harr.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

 • skada fast föremål eller ytbildning
 • göra åverkan på skogsbeståndet, döda stående eller ikullfallna träd, ris-, ört eller markvegetationen
 • medvetet störa djurlivet, skada eller bortföra hotade eller sällsynta växter och djur
 • framföra motordrivet fordon i terrängen
 • tälta, elda eller ta ved
 • medföra hund som inte är kopplad
 • bedriva verksamhet som kan påverka naturen menligt

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Skyddsår: 1999, utökat 2000, ändrat 2011
Areal: 222 hektar
Karaktär: Skog, vatten, äng, myr och betesmark
Kommun: Gävle
Ägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 3 mil söder om Gävle, vid Dalälven 5 kilometer norr om Söderfors i Gävle kommun.

Koordinater (WGS84) Lat: 60.4423 Lon: 17.2098

Från Gävle: Kör väg 509 mot Hedesunda. Vid Finnböle, sväng vänster in på väg 504 mot Söderfors. Sväng vänster igen in på Kågbovägen efter 2 kilometer och fortsätt ytterligare 1 kilometer till reservatets parkering och entré. Från parkeringen är det 1 kilometers vandring på Gästrikeleden till Sigerängets rastplats. Om du vill till Landkvarn, fortsätt vägen mot Söderfors några kilometer istället för att svänga in på Kågbovägen. När du har kört över älven syns strax en reservatsskylt och en parkering på vänster sida.

Från Uppsala: Följ E4 norrut till Tierp. Där tar du av på väg 292 mot Söderfors. Fortsätt genom Söderfors mot Gävle/Hedesunda. Efter några kilometer kommer en skylt mot Bredforsens naturreservat, där du kan parkera om du vill komma in i reservatet söderifrån och gå till Landkvarn. Om du vill börja vid Sigeränget fortsätter du till avtagsvägen mot Kågbo och följer skyltarna mot reservatet.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss