Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Storröjningsmoran

Fjäril på ormbunke i Storröjningsmorans naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Fjäril på ormbunke i Storröjningsmorans naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Storröjningsmoran är en av länets mest värdefulla platser med  sällsynta arter som glesgröe, storgröe och slokstarr. Reservatet ligger nära väg men området är ytterst svårtillgängligt då det är blött och bitvis mycket tätt bevuxet med yngre gran. Stigar saknas i området.

Särskilt betydelsefull är den rikliga förekomsten av sötgräs. Andra intressanta arter som förekommer rikligt är springkorn, bäckbräsma, gullpudra och dvärghäxört. Storröjningsmorans höga värde av flora har varit känd och omskriven sedan tidigt 1900-tal.

Området uppmärksammades som för de intressanta lövkärren eller lövsumpskogarna. Men även för nordlig förekomst av ask. Den speciella floran i området betingas sannolikt av förekomsten av kalkhaltigt skalgrus i de lösa jordlagren samt av utströmmande rörligt markvatten i området.

Storröjningsmorans naturvärden har skadats av tidigare dikningar och skogsbruk och är i behov av restaurering med målsättning att så långt möjligt återställa området och därmed indirekt även återskapa den lövrika sumpskog som en gång präglade området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I Storröjningsmoran gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
    eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Areal: 50 hektar
Skyddsår: 2018
Kommun: Söderhamn
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Lövsumpskog, örtrik granskog
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 9 kilometer sydsydväst om Ljusne, 18 kilometer söder om Söderhamn.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss