Blacksås

Berg, skog och utsikt från ett berg.

Från toppen av berget Blacksås har du en fantastisk utsikt över landskapet, ända ut till kusten. Foto Peter Ståhl

Blacksås har sedan länge varit känt som ett sägenomspunnet utsiktsberg med en dramatisk brant i öster. I området kan du vandra på en av de många stigarna. Från det nya vindskyddet på toppen av berget har du en fantastisk utsikt över landskapet ända ut till Bottenhavet.

Från toppen av berget Blacksås har du en fantastisk utsikt över landskapet, ända ut till kusten. Blacksås har sedan länge varit känt som ett sägenomspunnet utsiktsberg med en dramatisk brant i öster. Här möter du både en sydlig skog med lind och lönn, och en senvuxen barrskog som närmast liknar fjällnära skog.

Bergstup och milsvid utsikt

Berget Blacksås reser sig hela 457 meter över havet, och 270 meter över den intilliggande Blacksåstjärnens yta i Hudiksvalls kommun. Den dramatiska branten i öster är ett av länets högsta stup, med delvis lodräta väggar. Nedanför dessa finns en urskogsartad skog, och stora blockmarker där vissa block är stora som hus.

Att bestiga berget från öster innebär en ganska krävande stigning på 1,5 kilometer. Ett alternativ är att åka till Oppsjöskogens naturreservat på bergets flackare västsida och därifrån följa Sjuvallsleden upp på berget. En vandring på 1,6 kilometer. Från det nya vindskyddet uppe på toppen har du en fantastisk utsikt över den närbelägna fäboden Blacksåsvallen, och ända bort till havet i öster.

Varierande skog

Skogen på Blacksås består av en märklig blandning av olika skogstyper. På platån liknar den senvuxna barrskogen mest en fjällnära skog. I branterna växer istället en lövrik urskogsartad granskog, med bland annat lind och lönn som påminner om miljöer i södra Sverige.

Det är bland annat i branten och dess omgivningar som reservatets största biologiska värden finns. Den oländiga terrängen i rasbranterna har skyddat skogen från mänsklig påverkan vilket gett den en urskogsartad karaktär.

Viktig livsmiljö för hackspettar

I vissa delar finns det gott om äldre aspar, som utgör en viktig livsmiljö för hackspettar. Både tretåig hackspett och gråspett har setts här. Andra arter som påträffats i området är violettgrå taggellav, gelélavar, stor aspticka och tjäder.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är upplåten för allmänhetens motortrafik.
 • ta ved
 • elda. Undantag gäller för eldning med därför avsedd ditförd ved i eldstäderna vid sittplatsen och vid vindskyddet
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet, undantaget är den jakt som får bedrivas i reservatet
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur. Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i reservatet
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • rida eller cykla i terrängen
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur
 • utan Länsstyrelsens tillstånd bedriva bergsklättring
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift 

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Fakta

Skyddsår: 2006, utvidgat 2015
Areal: 223 hektar
Kommun: Hudiksvall
Ägare: Privat och staten
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Karaktär: Skog och berg

Hitta hit

Från Hudiksvall

Tag väg 84 västerut mot Ljusdal. Vid Hillsta, Sörhoga svänger du av mot Näsviken, men håller sedan höger så du åker över väg 84 och kör söderut. I Nansta kör du mot Storberget och Blaxås kaffestuga. Efter cirka 7 kilometer tar du av mot Blaxås och Käxbo. Följ sedan skyltning mot naturreservat (efter ytterligare knappt 6 kilometer).

Till östra parkeringen:
Koordinater (WGS84)
Lat: 61.6425 Lon: 16.7777

Från Söderhamn

Kör E4:an norrut till Njutånger, där du svänger vänster mot Nianfors. Efter cirka 14 kilometer svänger du höger mot Blacksås. Följ sedan skyltning mot naturreservat (efter ytterligare cirka 5 kilometer). För vägbeskrivning till västra parkeringen, se Oppsjöskogens naturreservat.

Oppsjöskogens naturreservat

Hitta hit: Till västra parkeringen:
Koordinater (WGS84)
Lat: 61.6508 Lon: 16.7361


Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss