Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gräsberget

Tretåig hackspett på granstam. Foto: Most Photos

I Gräsberget kan du vandra i stora skogar med gamla träd, vidsträckta myrar och slingrande vattendrag. Den här gammelskogen är en viktig livsmiljö för många arter som trängs undan i det moderna skogsbrukeet.

Under 2000-talet har skogarna påverkats av flera hårda stormar. I vissa delar av reservatet är det därför svårt att ta sig fram bland alla omkullfallna trädstammar.Det finns inga markerade leder i Gräsberget, så här får du ströva på egen hand.

Gräsberget skyddas för den gamla naturskogens skull. Stora delar av skogen är runt 150 år, men enstaka granar och tallar är över 200 år gamla.

Artrik skog

Området ligger 11 kilometer sydväst om Ramsjö och omfattar 295 hektar. Skogen i Gräsberget är gammal med träd i alla åldrar och storlekar. Det vanligaste trädslaget är gran, men här finns också mycket tall, asp, sälg och björk.

Markskiktet domineras av blåbärsris, utom i de örtrikare delarna av reservatet där du istället kan hitta växter som ögonpyrola, torta, ormbär och de små skogsorkidéerna knärot och spindelblomster.

Vattenrika miljöer

På flera håll silar vatten fram över bergsluttningarna. Det bidrar tillsammans med områdets bäckar och myrmarker till att luftfuktigheten i Gräsbergets gammelskogar är hög. Fukten och trädens höga ålder gör skogarna rika på olika skägg- och tagellavar.

Lunglav växer på gamla, grova lövträd. När det regnar lyser den med sin ärtgröna färg. I torrt väder är laven mer oansenligt gråbrun.

Värdefullt för många

Genom den nordöstra delen av området rinner Svartån, ett vattendrag som är påverkat av bäverdämningar. I Svartån och även Stor-Svarttjärnen finns en naturlig stam av öring.

I Gräsberget lever också fåglar som är beroende av gamla skogsområden med mycket död ved. Här kan du till exempel träffa på lavskrika, järpe och tretåig hackspett.

Lavskrika är de lavskäggiga storskogarnas verkliga karaktärsfågel. Här i Gräsberget har denna orädda men numer allt ovanligare kråkfågel en viktig fristad. Den stannar i samma trakt hela året och fodrar boet med näver och lavar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
  eller omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur
  eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2006
Areal: 295 hektar
Karaktär: Gran- och lövskog, vatten och lövskog
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 11 kilometer sydväst om Ramsjö.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss