Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Flotthöljan

Ån Flotthöljan i vinterskrud. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Ån Flotthöljan i vinterskrud. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Vid Flotthöljan delar sig Svåga älv i ett par grunda forsar som är åtskilda av flera, långsmala öar. Här kan du promenera längs med stigen och vid dess sydvästra strand rinner en mindre bäck. Forsarna och skogen bjuder på fina naturupplevelser.

Området omfattar 114 hektar och ligger 35 kilometer nordost om Friggesund. Skogen intill älven har riklig förekomst av en av landets mer sällsynta barrskogslavar, ringlaven.

Ringlaven växer både på stammar och grenar av tall, gran och björk och många granar är vackert klädda av laven. I den fuktiga miljön och det karakteristiska klimatet intill älvens forsar trivs ringlaven. Det gör också olika mossor.

De hotade mossarterna liten hornflikmossa, kurragömmamossa och alsidenmossa finns i naturreservat. Bland områdets vedsvampar kan nämnas ullticka, rynkskinn, doftskinn och rosenticka.

Djur i Flotthöljan

Både Svågans forsar i naturreservatet och Styggbäcken är betydelsefulla miljöer för flodpärlmusslan. I Styggbäcken som rinner ut i Svågan finns harr och ett naturligt bestånd av öring.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

  • skada fast föremål eller ytbildning 
  • ta trädlavar eller göra åverkan på skogsbeståndet, ris-, ört- eller markvegetationen i övrigt
  • framföra motordrivet fordon på annat än väg som är upplåten för allmän motortrafik.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Areal: 114 hektar
Skyddsår: 1997
Kommun: Hudiksvall
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Barrskog, myr och vatten
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 35 kilometer nordväst om Friggesund.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss