Vind i kombination med snöfall i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Bromsvallsberget

Klibbticka ???????????? på gran i Bromsvallsberget. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Ticka på gran i Bromsvallsberget. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Bromsvallsberget gör sig bäst på hösten då asparnas gula löv lyser upp landskapet. Fram till naturreservatet finns en kort stig. Det finns inga markerade leder i Bromsvallsberget, så här får du ströva på egen hand. De gula löven på asparna och branterna bjuder på en fin naturupplevelse.

Området är 19 hektar och ligger i Bromsvallsbergets branta östsluttning. Sluttningens övre del består av hällmark som mot öster övergår i svallad morän. På moränen växer barrblandskog som är mer än 100 år gammal och vissa träd är uppemot 30 meter.

I skogsbacken finns det enstaka gamla sälgar samt grupper av stora, fina aspar.

Värdefullt för många

Många träd har stormfällts under åren och därför är det gott om döda träd olika stadier av nedbrytning.

De är viktiga livsmiljöer för många insekter, lavar, mossor och sällsynta och hotade vedsvamparter. Bland annat finns lappticka, rynkskinn, doftskinn, och rosenticka i naturreservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

  • skada mark eller geologiska föremål
  • skada växande eller döda - stående eller omkullfallna - träd och buskar, gräva upp örter, mossor, svampar och lavar 
  • skada eller bortföra hotade eller sällsynta djur
  • framföra motordrivet fordon i terrängen
  • elda eller ta ved.

    För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Areal: 19 hektar
Skyddsår: 1995
Karaktär: Skog
Kommun: Hudiksvall
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 4 kilometer syd om Ilsbo. Från E4 Hudiksvall, norrut: Sväng höger mot Ilsbo, Bergsjö väg 216. Följ skylt mot Bergsjö, sväng vänster in på Bergsjövägen, 8,6 kilometer. Skyltning naturreservat. Sväng vänster in på stigen. Stig, cirka 250 meter, från väg 758 in i reservatet.

Kontakt