Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lomtjärn

I Lomtjärn har länsstyrelsen utfört naturvårdsbränning 2015. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I Lomtjärn har länsstyrelsen utfört naturvårdsbränning 2015. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Lomtjärns naturreservat är en av länets finaste naturskogar. Inom reservatet finns flera typer av barrskog. Området är relativt opåverkat av människor. Naturreservatet är ett perfekt utflyktsmål om du vill uppleva norrländska barrskogar som de kan ha sett ut förr i tiden.

Här kan du vandra på stigarna som går igenom området. Eller titta på ovanliga svampar och lavar. Skogen och våtmarkerna bjuder på fina naturupplevelser. Lomtjärns naturreservat ligger 10 kilometer norr om Brännås och omfattar 138 hektar.

Det finns flera ovanliga arter inom reservatet. Detta beror framförallt på att träden har fått bli så gamla att många av dem dött. På de döda träden växer en mängd olika svampar och lavar. Till exempel lappticka, rynkskinn, doftskinn, rosenticka, gränsticka och gräddticka. I granskogen växer även enstaka skott av laven långskägg. Det är världens längsta lav och kan bli uppåt 10 meter.

Landskapet och smultronkantarell

I västra delen av området ligger våtmarken Storlomman. Även den lilla tjärnen Lomtjärnen som är ungefär en hektar stor. Inom delar av naturreservatet övergår blandbarrskogen i ren granskog. Exempelvis vid Smörbackbergets sydsluttning. Sydväst om tjärnen Lomtjärn växer ren tallskog.

Skogen har tidigare haft flera bränder. Den senaste stora branden skedde i slutet av artonhundratalet.

Inom reservatet har länets enda fynd av den ovanliga svampen smultronkantarell observerats. Svampen är funnen på ett fåtal platser i hela landet. Bland annat i Uppland och Jämtland. Den verkar vara kalkberoende vilket antyder om näringsrika förhållanden i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motortrafik
 • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet. Undantaget är den jakt som får bedrivas i naturreservatet
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur. Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i naturreservatet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • rida eller cykla annat än på vägar avsedda för motortrafik
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Areal: 138 hektar
Skyddsår: 1992
Kommun: Hudiksvall
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, myr och vatten
Skyddsområde: Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 10 kilometer norr om Brännås.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss