Hedesundaskogen

Högresta tallar i Hedesundaskogen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Högresta tallar i Hedesundaskogen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Smyg tätt inpå de gamla skrovliga stammarna och mossiga stenblocken med ett förstoringsglas. Då får du se mångfald i det lilla formatet. Skogen är hem åt stora mängder vackra och ovanliga lavar och mossor.

Här finns inga stigar men du kan vandra på skogsbilvägen och uppleva olika naturmiljöer. Till exempel sumpskogar och växter.

Området ligger 8 kilometer nordost om Hedesunda och Dalälven, strax väster om Ölbosjön och omfattar 51 hektar. Området är en blandning av naturmiljöer där vatten spelar en viktig roll för variationen.

Sumpskogar i sänkorna

Bäcken från Nilsessjön tar sig slingrande fram genom reservatet. Den flödar ut och skapar sumpskogar i sänkorna med klibbal och kabbeleka. På andra ställen bildar den blöta granskogar. Ett fuktigt klimat där lavar som växer på träden trivs mycket bra.

Det finns också en spännande geologi i området. Vid den senaste inlandsisen blandades klippblock och grusmassor runt. Då bildades åsar och kullar. 

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

• framföra motordrivet fordon annat än på väg som är upplåten för allmänhetens motortrafik.
• skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten,
• skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar.
• klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla insekter eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter,
• medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur.
• sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
• cykla i terrängen,
• på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur,
• framföra motordrivet fordon i terrängen
• elda eller ta ved,

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Areal: 51 hektar
Skyddsår: 2003
Kommun: Gävle
Ägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog och bäck
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000