Hedesundaskogen

Högresta tallar i Hedesundaskogen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Högresta tallar i Hedesundaskogen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Smyg tätt inpå de gamla skrovliga stammarna och mossiga stenblocken med ett förstoringsglas. Då får du se mångfald i det lilla formatet. Skogen är hem åt stora mängder vackra och ovanliga lavar och mossor.

Här finns inga stigar men du kan vandra på skogsbilvägen och uppleva olika naturmiljöer. Till exempel sumpskogar och växter.

Området ligger 8 kilometer nordost om Hedesunda och Dalälven, strax väster om Ölbosjön och omfattar 51 hektar. Området är en blandning av naturmiljöer där vatten spelar en viktig roll för variationen.

Sumpskogar i sänkorna

Bäcken från Nilsessjön tar sig slingrande fram genom reservatet. Den flödar ut och skapar sumpskogar i sänkorna med klibbal och kabbeleka. På andra ställen bildar den blöta granskogar. Ett fuktigt klimat där lavar som växer på träden trivs mycket bra.

Det finns också en spännande geologi i området. Vid den senaste inlandsisen blandades klippblock och grusmassor runt. Då bildades åsar och kullar. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är upplåten för allmänhetens motortrafik
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla insekter eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • cykla i terrängen
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur
 • framföra motordrivet fordon i terrängen
 • elda eller ta ved

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Areal: 51 hektar
Skyddsår: 2003
Kommun: Gävle
Ägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog och bäck
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 7 kilometer norr om Hedesunda. Vägvisning sker från väg 67 vid Brunnsheden. En väg från väster går in i området. Vägenslutar cirka 100 meter in i området med en vändplan.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss