Börningsberget

Fallen torraka av tall på myr i Börningsberget. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg 

Fallen torraka av tall på myr i Börningsberget. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

När du kommer till Börningsbergets naturreservat möts du av gammelskog som är klädd i lavar. Följ stigen genom reservatet så får du uppleva skog med gläntor och träd i alla åldrar - från unga plantor till trädjättar son är nästan 400 år gamla. Besök gärna Börningsbergets skogsmuseum som ligger intill naturreservatet. Det är fritt inträde och ett besök där visar gamla tiders skogsbruk. Parkering och utedass finns vid naturreservatets entré.

Området ligger väster om Los och omfattar 102 hektar. En stor del av skogen består av cirka flera hundra år gamla tallar där vissa träd är uppemot 40 meter höga. Död ved i form av liggande och stående döda träd förekommer i området. Där finns en rad hotade arter bland mossor, lavar, svampar och insekter.

Här växer bland annat blackticka och stiftgelelav. I reservatets södra del finns en bäck och flera gölar vilket gör marken bördig och örtrik.

Nyrenoverat skogsmuseum

Förr i tiden förekom skogsbränder mycket oftare än idag, och i Börningsberget kan du se spår av dessa bränder i gammeltallarna. I västra delen av reservatet finns ett skogsmuseum med kolarkojor, verktyg, slädar och annan utrustning som hört arbetet i skogen till.

Den mäktiga skogen i området är en sevärdhet och ett populärt besöksmål. Området har tidigare bestått av två före detta domänreservat på sammanlagt 27 hektar, men har under 2013 utökats till ett sammanhängande naturreservat. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon, annat än på väg avsedd för motorforsonstrafik
 • ta ved. Eldning är tillåtet om egen ved tagits med
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter och svampar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten eller därmed jämförligt
 • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Areal: 102 hektar
Skyddsår: 1996, nytt beslut 2013
Karaktär: Skog, myr och vatten
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 5 mil väst om Los i Ljusdals kommun. Följ väg E45 mellan Orsa och Sveg. Ungefär en mil söder om Fågelsjö finns en skylt vid vägen mot Börningsbergets naturreservat, som ligger knappt två kilometer från 45:an. Fortsätt längs vägen och snart syns den stora parkeringen och skogsmuseet. Där finns också en tillgänglig torrtoalett och fikabord.

Koordinater (WGS84)
Lat: 61.7448 Lon: 14.5967

Missa inte

I det nyrenoverade skogsmuséet får du uppleva hur det var att arbete i skogen förr i tiden.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss