Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Långtjärnsberget

Vattensamling i Långtjärnsbergets skogsmark. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg 

Vattensamling i Långtjärnsbergets skogsmark. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Långtjärnsbergets naturreservat är ett område med vildmarkskänsla. De högsta topparna når nära 450 meter över havet. Uppe på Långtjärnsberget har du en fantastisk utsikt över norra Hälsinglands skogar, höjder och sjöar.

Området omfattar 517 hektar berg och skog och ligger 17 kilometer norr om Ljusdal. Här finns inte några iordningställda leder och bitvis kan det vara svårt att ta sig fram i den kuperade och blockiga terrängen. De högsta naturvärdena finns i den västra delen av naturreservatet, där du kan du hitta tallar som är upp till 400 år gamla. Det är också gott om torra trädstammar och träd med spår av de skogsbränder som berget utsatts för.

De återkommande bränderna har gjort tallskogen varierad med träd i olika åldrar och storlekar. Här och var kan du också se brandljud och brända stubbar.

Brandljud är skador som träd kan få när skogen brinner, men som sedan självläker. Det är främst äldre tallar som har brandljud. De har tjock bark och kronan högt upp, vilket innebär att de ofta överlever en skogsbrand.

I de fuktigare delarna av skogen, där elden inte har fått fart, växer äldre granskog med inslag av björk, asp, sälg och andra lövträd.

Värdefullt för många

I reservatet häckar tjäder, tretåig hackspett och många andra fåglar. Här lever också sällsynta insekter, bland annat skalbaggen reliktbock som behöver gamla solbelysta tallar. Ovanliga lavar som grenlav och liten sotlav har hittats i de fuktigare delarna av reservatet. Tallticka och gräddporing är två exempel på svampar som visar att skogen stått orörd länge.

Tretåig hackspett gillar gammal granskog. Efter en skogsbrand kommer den snabbt till brandfältet för att i döda eller döende träd leta efter skalbaggar och skalbaggslarver.

Tjäder, vår största vilda hönsfågel, häckar i Långtjärnsbergets gammelskog. Honan lägger 6-9 ägg, men det är oftast bara några få av kycklingarna som blir vuxna.

Orkidéer och vedsvampar

Korallrot är en liten späd orkidé som saknar klorofyll. Den blommar i maj-juni med gulaktiga, något hängande blommor som sitter i en gles klase i stjälkens topp. Korallroten växer i myrkanter, kärr och andra fuktiga områden.

Gräddporing hittas främst i äldre skogar med gott om död ved.

Tickan kan växa på alla trädslag men är vanligast på murkna tallstockar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler.

Du får:

 • endast köra motordrivet fordon på bilväg; endast köra snöskoter på
  skoterled när den är frusen och väl snötäckt
 • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, men inte sällsynta eller hotade arter (rödlistade)
 • fiska i reservatet (fiskekort krävs)
 • elda men bara med egen eller tillhandahållen ved.

Du får inte:

 • elda på hällar
 • skada eller ta levande eller döda
  växter, mossor, svampar, lavar och träd
 • skada eller störa djurlivet.

Fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Areal: 517 hektar
Skyddsår: 2016
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, berg

Hitta hit

Långtjärnsberget ligger 17 kilometer norr om Ljusdal.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss