Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Solbergadalen

Solen skiner genom högväxta tallar i Solbergadalens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Solen skiner genom högväxta tallar i Solbergadalens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Omkring 5 kilometer norr om Hofors ligger Solbergadalens naturreservat är 29 hektar. Området består av en varierad natur där den hundra år gamla granskogen utmärker sig. Här kan du ströva längs med stigen som följer bäcken i dalgången och fortsätter upp mot ravinen.

Härifrån kan du lätt påbörja vandringen på den populära Gästrikeleden ligger i närheten av Solbergadalen.

Bäcken med sina sidoflöden som sipprar fram ur bergssluttningen gör att marken alltid är fuktig. Sällsynta skogsväxter trivs i den fuktiga och näringsrika marken. Här växer till exempel myskmåra, skogsbräsma och dvärghäxört.

I ravinens sluttning ligger många omkullfallna granar. På den döda granveden växer trädsvampar och stammar är klädda med mossa.

I reservatet finns olika typer av skog. I sydväst, längs dalgångens botten, växer en tät björkskog som planterades på 1950-talet. I norr möter den frodiga granskogen med gamla, grova granar och längs sluttningarna i sydost står många tallar. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

  • Utöver vad som i övrigt gäller enligt föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att
  • skada fast föremål eller ytbildning
    göra åverkan på skogsbeståndet, döda stående eller omkullfallna träd, ris-, ört- eller markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet, skada eller bortföra hotade eller sällsynta växter och djur
  • framföra motordrivet fordon
  • tälta, elda eller ta ved.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Areal: 29 hektar
Skyddsår: 1996
Kommun: Hofors
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog

Hitta hit

Naturreservatet ligger 5 kilometer norr om Hofors.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss